Novosti

Hrvatske vode i Grad Ivanec zajedno rješavaju problematičnu lokaciju na potoku Željeznica

Četvrtak

Počeli su radovi na potoku Željeznica u Mjesnom odboru Ivanečka Željeznica. Riječ je o vrlo problematičnoj lokaciji, gdje cesta prelazi preko potoka pa kad on nabuja, mještani vozilima ne mogu do svojih kuća. Ovaj problem zajedno rješavaju Vodnogospodarska ispostava Hrvatskih voda u Varaždinu i Grad Ivanec.

Hrvatske vode izvode radove koji uključuju „zacjevljenje“ potoka u duljini od oko 40 metara i pripremu za gradnju prometnice, a vrijedni su oko 137.000 kuna. Kad završe, nastavak radova vezan uz nasipavanje i uređenje makadamske ceste preuzet će Grad Ivanec koji će ih financirati iznosom od oko 40.000 kuna. Time će se kvalitetno riješiti problem koji je dugo opterećivao život mještana ovoga kraja.

print