Novosti

Foto: Rekonstrukcija i dogradnja objekta NK Ivančice u završnoj je fazi

PROJEKTI GRADA IVANCA U 2022 Kriteriji vrednovanja od strane ministarstva nepoznati i netransparentni, povratnih informacija - nema

Ponedjeljak

Za projekte koje je Grad Ivanec na natječaje i javne pozive resornih ministarstava, fondova i drugih institucija kandidirao u 2022. godini povučeno je bespovratnih 11,37 milijuna kuna ili 1,51 milijuna eura, a još su u tijeku projekti za koje se traže bespovratna sredstva u iznosu od 6,83 milijuna kuna ili 906.870 eura.

Istaknuo je to na sjednici Gradskog vijeća Ivanec gradonačelnik Milorad Batinić odgovarajući na pitanje vijećnika Elvisa Gotala (HDZ) o statusu kandidiranih projekata.

-Za 6 projekata sredstva su odobrena, neki su odbijeni, a neki u tijeku. Zašto su odbijeni i odbačeni – ne znamo, jer od ministarstva nema pojašnjenja. Kriteriji vrednovanja potpuno su nepoznati i netransparentni, dok je za projekte o kojima rezultati još nisu objavljen jedino objašnjenje da su „u tijeku“ – naglasio je, među ostalim, gradonačelnik Batinić.

U nastavku o ovoj tematici donosimo širu informaciju:

Projekti koji su odobreni:

• Energetska obnova zgrade u obuhvatu Arheološkog parka Ivanec
• Rekonstrukcija ograde i uređenje pješačke staze uz južnu ogradu mjesnog groblja Margečan
• Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada JP ZO 6/2022
• Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava -Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv - IVANEC
• Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava - Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv – RADOVAN 
• Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2022. godini

 

Projekti koji su u tijeku i objašnjenje

• Gradska šuma ivanečka jezera
• Sportski centar Ivanec
• Tematsko-edukativna staza Ivančica – razvoj zelene infrastrukture (Vršna zona Ivančice), partnerstvo sa Zlatarom

 

Projekti, koji se odnose na pripremu projektno – tehničke dokumentacije za navedena ulaganja, su u fazi obrade.Zatraženo je od nadležnog Ministarstva regionalnog razvoja u nekoliko navrata objašnjenje o statusu projekta, službeni odgovor nikad nije stigao na Grad Ivanec. 

• Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izrada strategija zelene urbane obnove

Dobivena je službena informacija (19.12.2022) da je Grad Ivanec peti na rezervnoj listi, a 22.12.2022. je donesena odluka o povećanju alokacije čime bi Ivane ušao na listu odobrenih projekata. Međutim, službene informacije o statusu projekta nakon toga nismo dobili. Službena informacije je da će nositelji svih projektnih prijedloga koji se nalaze na rezervnoj listi biti obaviješteni o novom statusu putem sustava eNPOO, ukoliko dođe do promjena.

 

Odbijeni projekti i zašto:

• Sanacija i konzervacija Arheološkog nalazišta Stari grad Ivanec

Grad Ivanec nije dobio pojašnjenje zašto je projekt odbijen, Ministarstvo kulture samo objavi popis odobrenih ili odbijenih projekata, bez službenih i pojašnjenih odbijenica. Bodovanje i način obrade projekata nisu javno dostupni uz sam Poziv, tako da službe s toga aspekta ne mogu procijeniti u čemu je problem. Od Ministarstva su ove godine zatražena pojašnjenja za neke druge projekte, ali povratnu informaciju Grad nije dobio.

 

• Rekonstrukcija i dogradnja zgrade javne i društvene namjene - zgrade NK Ivančica

Sve formalne uvjete natječaja Grad je zadovoljio, ali povratnu informaciju o razlogu odbijanja nije dobio. Grad ovaj projekt financira vlastitim sredstvima i on je u završnoj fazi.

 

• Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2022. godini

Službenu informaciju o odbijanju Grad nije dobio. Kriteriji bodovanja su dostupni uz Poziv, a Grad je najviše bodova izgubio na kriteriju na koji ne može utjecati, a to je „stupanj razvijenosti JLS-a“ . Posebno su se priznavali bodovi za prijavitelje s potresom pogođenih područja

• Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu - Putevima svjetlosti majstora fotografije

Sredstva nisu odobrena, zatraženo je od nadležnog Ministarstva pojašnjenje o razlozima odbijanja. 

• Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu - Opremanje prostora Muzeja planinarstva Ivanec mrežama za izlaganje 

Sredstva nisu odobrena, zatraženo je od nadležnog Ministarstva pojašnjenje o razlozima odbijanja. 

 

• Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu - Sanacija i konzervacija Arheološkog nalazišta Stari grad Ivanec

Status projekta je u tijeku, Grad nema informaciju o tomekada će doći službeni rezultati.

print