Novosti

GRAD IVANEC U pripremi natječaj za uređenje autobusnog okretišta kod vrtića, manjeg parkirališta i „zelenog otoka“

Petak

Kao što je i bilo najavljeno, nakon dovršetka prve faze radova na uređenje odvojka Ulice Petra Preradovićeva (dionica od Osnovne škole prema obilaznici i nogostup prema SPAR-u), Grad Ivanec krenuo je s pripremom natječaja za drugu fazu, koja obuhvaća radove na dovršetku planirane infrastrukture.

Planirani radovi obuhvaćaju dovršetak prometnice te uređenje okretišta i stajališta školskog autobusa. Uređenjem tzv. zelenog otoka i manjeg parkirališta na sadašnjem centralnom dijelu okretišta omogućit će se kružno kretanje autobusa. Uz već sagrađen skate i biciklistički park te novosagrađenu šetnicu pokraj Dječjeg vrtića, ovime će se cijeli ovaj kompleks na prilazu prema Dječjem vrtiću i školi u potpunosti urbano urediti.

print