Novosti

AGLOMERACIJA Lokacije i dinamika izvođenja aglomeracijskih radova do 17. studenog

Četvrtak

Gradnja sustava odvodnje i pročišćivanja otpadnih voda Aglomeracija Ivanec i dalje se nastavlja planiranom dinamikom. Danas donosimo raspored planiranih radova do 17. studenog.

  • etapa 1: uz državnu cestu D35, od Cafe bara Breza prema Kaniži
  • etapa 2: u Knapiću, od društvenog doma prema kbr. 20 te u Lančiću, od raskrižja s državnom cestom D35 prema Matišićevom bajeru
  • etapa 3: u Vinogradskoj ulici, od kbr. 5 prema kbr. 2, te u Ulici Otokara i Pavice Hrazdira i u Vrtnoj ulici – odvojak prema kbr. 39
  • etapa 5: u Jerovcu, uz koridor rijeke Bednje

Usporedo se izvode i kućni priključci s time da ponovno naglašavamo da će se korisnici na kanalizaciju moći priključiti tek nakon dovršetka radova na cijelom sustavu Aglomeracije.

Mole se građani za razumijevanje i strpljenje zbog raskopanih prometnica i otežanog prometa, uz ponovni naglasak da će nakon završetka radova sve prometnice biti sanirane i nanovo asfaltirane.

print