Novosti

SASTANAK GRADONAČELNIKA M. BATINIĆA SA SABORSKIM ZASTUPNICIMA Problemi građana (ne) zanimaju sve saborske zastupnike

Utorak

Natalija Martinčević (NS – Reformisti) i Predrag Štromar (HNS) jedini su od ukupno šest saborskih zastupnika s područja Varaždinske županije koji su se odazvali pozivu gradonačelnika Ivanca Milorada Batinića na sastanak u Gradskoj vijećnici na kome se raspravljalo o više gorućih problemskih pitanja za građane grada Ivanca i cijele Varaždinske županije, a među kojima je bila i aktualna tematika vezana uz otvaranje kamenoloma na Ivančici.

Napomenimo pritom da je saborska zastupnica SDP-a Barbara Antolić Vupora prva potvrdila dolazak na sastanak, ali mu danas opravdano nije mogla nazočiti jer je oboljela od korone. 

Sastanku se nije odazvao nijedan od triju saborskih zastupnika HDZ-a (Damir Habijan, Siniša Jenkač, Nadica Dreven Budinski), od kojih je dvoje svoj nedolazak opravdalo unaprijed preuzetim protokolarnim i drugim obvezama.

Teme od goruće važnosti za građane

Teme sastanka bile su: poodmakle aktivnosti i radnje na otvaranja kamenoloma Siljevec na Ivančici, u „srcu“ zaštićenog ekološkog područja Natura 2000 i budućeg Parka prirode Ivančica; problematika vezana uz odlaganje miješanog komunalnog otpada na odlagalištu Jerovec s područja drugih JLS-ova; problematika vezana uz Uredbu Vlade RH o uslužnim područjima te prijedlozi Grada Ivanca vezani uz izmjene Zakona o vodnom gospodarstvu; prijedlog izmjena Zakona o cestama u dijelu koji se odnosi na financiranje lokalnih i županijskih cesta.

Unatoč tomu i činjenici da je P. Štromar sastanak morao napustiti nešto ranije zbog obveza u Zagrebu, cilj njegova sazivanja je postignut. 

Nakon što ih je gradonačelnik Batinić detaljnije informirao o navedenoj problematici te o vrlo negativnim posljedicama na koje se pojedini manjkavi, nedorečeni i međusobno neusklađeni zakoni odražavaju na lokalnu samoupravu i građane, dvoje spomenutih zastupnika prihvatilo je njegovprijedlog da u Saboru iniciraju i predlože njihove izmjene i dopune. 

-Sastanak sam sazvao kako bih saborske zastupnike dodatno upoznao s problematikom koja već godinu dana u velikoj mjeri opterećuje život građana Grada Ivanca i okolice (pritisci oko dovoza tuđeg otpada, problematika uslužnih područja i vode, a sada i otvaranja kamenoloma na Ivančici). Pošto je riječ o invazivnom zahvatu na području budućeg Parka prirode, a čiji je idejni začetnik g. Habijan (koju sam potpisao među prvima), želio sam čuti upravo od njega, iz prve ruke, u kojoj je fazi ta inicijativa, to više što aktivnosti i radnje vezane oko otvaranja kamenoloma brzo napreduju – rekao je Batinić.

U prvom planu – sudbine ljudi

- Ono što ja stavljam u prvi plan su ljudske sudbine, a one će biti ugrožene prometom čiji su pravci planirani kroz administrativno područje grada Ivanca, ali i kroz izletničko područje prema Pokojcu. Ono čega se pogotovo bojim jest realna mogućnost da zbog miniranja izgubimo podzemne izvore vode na Ivančici, koje koriste naselja s obje strane planine. Nadalje, gubi se iz vida da je ovo tektonski nestabilno područje jer upravo tu se nalazi rasjed i miniranja su rizična – upozorio je Batinić te izrazio očekivanje da se saborski zastupnici zauzmu kako se ovakav scenarij ne bi dogodio te da ne dozvole da se ljudi isele, a priroda nepovratno devastira na način kakvom svjedočimo u obližnjoj Očuri.

Batinićev prijedlog u saborsku proceduru

Nadalje, predložio je saborskim zastupnicima da se zauzmu za izmjenu Zakona o cestama i to na način da se gradovima s više od 10.000 stanovnika (onima koji to žele) da mogućnost da sami upravljaju lokalnim cestama (koje su sada pod nadležnošću županija i ŽUC-ova), ali da im se dodijele i pripadajuća sredstva za njihovo održavanje.

Time bi se izbjegla situacija kakvoj sada svjedočimo na području Varaždinske županije (ali i širom Hrvatske), a to je da ŽUC, zbog manjkavih sredstava i skromnog proračuna, ne može održavati velik broj kilometara cesta širom svog područja, pa su one u katastrofalnom stanju. Takve su kod nas ceste Ivanečki Vrhovec-Salinovec, Osečka-Gačice, Radovan-Škriljevec, cesta kroz Suhu Željeznicu i dr.

U osvrtu na zahtjeve za dovoz tzv. varaždinskog otpada u Jerovec, ponovno je upozorio da Grad ima legitimno pravo to odbiti, a što potvrđuje sva dokumentacija u posjedu Grada.

Po tom pitanju osvrnuo se i na dopis koji je Grad Ivanec jučer dobio od Ministarstva gospodarstva, a koji je zapravo odgovor na peticiju protiv dovoza otpada koju je, podsjećamo, potpisalo gotovo 10.000 građana.

Dopis Ministarstva gospodarstva

U tom dopisu, među ostalim, stoji sljedeće:

„Predmetno odlagalište je sanirano, a s obzirom na činjenicu da odlagalište ima dovoljan kapacitet te se očekuje skoro otvaranje Centra za gospodarenje otpadom, odlagalište će ostati raditi do otvaranja CGO-a. Slijedom navedenog, kako je odlagalište Jerovec jedino aktivno u Varaždinskoj županiji, a kroz provedenu analizu je utvrđeno da ispunjava sve kriterije za nastavak rada, predviđeno je da će zaprimati otpad do iskorištenja kapaciteta, uz napomenu da će se prijedlog Grada Ivanca razmotriti u reviziji dokumenta Dinamika zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području RH, čija je izrada u tijeku“.

Tek da napomenemo, u dopisu resornog ministarstva uopće se ne spominje podatak da je po pitanju ove problematike Grad Ivanec pokrenuo spor na Visokom upravnom sudu te da pravorijek još nije donesen. Također, spominje se skoro otvaranje CGO-a, iako je poznato da tako što još nije ni na vidiku.

Varkomu prijeti golema financijska penalizacija

Što se tiče Uredbe Vlade o uslužnim područjima (koju je Ustavni sud obustavio od primjene tako dugo dok ne utvrdi je li u skladu s Ustavom i zakonom), a temeljem koje su ivanečki vodovodi i tvrtka Ivkom-vode trebali biti pripojeni Varkomu, na sastanku je naglašeno kako takva opcija ne dolazi u obzirtemeljem čl. 104. Zakona o vodnom gospodarstvu, kojim Ivkom vode ispunjavaju uvjete da imaju te da i dalje zadrže svoje vlastito uslužno područje.

-Takva opcija pogotovo je neprihvatljiva u kontekstu aktualnih zbivanja kojima Varkomu, zbog kriminalnih radnji koje se pojedincima stavljaju na teret, od strane nadležnih tijela EU prijeti penalizacija ogromnih financijskih razmjera za cijeli projekt Aglomeracije Varaždin, a koja bi mogla rezultirati bankrotom ove firme – rečeno je na sastanku.

N. Martinčević: HDZ jedini može spriječiti ovu priču

Saborska zastupnica N. Martinčević u svojoj je izjavi bila oštra:

-Iako smo danas konstruktivno razgovarali o više tema od velike važnosti ne samo za Grad Ivanec, već i za građane cijele Varaždinske županije, posebno me žalosti što se sastanku nije odazvao baš nijedan zastupnik HDZ-a, pa ni g. Habijan koji je pokrenuo inicijativu za proglašenje Ivančice Parkom prirode. Zajednički nazivnik svih problema o kojima je danas bilo riječi jest - HDZ. Kad je riječ o kamenolomu, izmjene Prostornog plana kojim je predviđeno otvaranje kamenoloma donijela je Općina Budinščina, na čijem je čelu HDZ-ov načelnik. Sve dozvole za kamenolom izdalo je HDZ-ovo Ministarstvo graditeljstva. Cijelu ovu priču vodi HDZ i on je jedini koji sve to može spriječiti – izjavila je N. Martinčević.

-Kad je riječ o dovozu komunalnog otpada iz drugih općina i gradova u Jerovec, i tu je priča jasna. Sanaciju deponija Jerovec sa 60% financirao je Fond za zaštitu okoliša, a sa 40% građani Ivanca i ostalih JLS-ova koji tu odlažu otpad. Ono što je tu najvažnije jest sljedeće: Jerovec nema dovoljno kapaciteta za odlaganje smeća iz ostalih JLS-ova i ako to prođe, Jerovec će za kratko vrijeme biti zatrpan. Sve ovo što se događa posljedica je loših HDZ-ovih zakona i nakaradnih podzakonskih akata koji su u praksi neprovedivi i zato je cijela ova priča potpuno neprihvatljiva – ocijenila je N. Martinčević.

Što se tiče Batinićevog prijedloga od oko izmjena i dopuna Zakona o cestama, dogovoreno je da će Grad Ivanec pripremiti gotov prijedlog, a NS-Reformisti će ga pripremiti, iskomunicirati s ostalim saborskim klubovima i uputiti ga u proceduru.

print