Novosti

Održana 35. sjednica Gradskog vijeća Ivanec

Utorak

Osamnaest točaka dnevnoga reda u utorak su, 19. svibnja, razmotrili vijećnici na 35. sjednici Gradskoga vijeća. U skladu s dogovorom predsjednika svih stranaka koje sudjeluju u radu Vijeća, i ova je sjednica održana elektroničkim putem.

Glavnina točaka sjednice bila su razna izvješća Grada, gradskih ustanova i tvrtki za 2019. godinu. Prihvaćena su tako izvješća o poslovanju u protekloj godini Dječjeg vrtića Ivančice, Gradske knjižnice i čitaonice te Pučkog otvorenog učilišta.

Usvojena su i izvješća Ivkoma d.d. - o poslovanju groblja u 2019., o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima njegova uklanjanja i provedbi mjera za sprečavanje odbacivanja otpada te izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja otpada za prethodnu kalendarsku godinu.

Prihvaćeno je i izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Ivanca u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu, a donesene su i dopunjene odluke o upravljanju grobljima te o odricanju potraživanja prema RH.

Nadalje, jednoglasno je donesena i Odluka o izvršenju gradskog proračuna za 2019. godinu iz koje je vidljivo da je prošlu fiskalnu godinu proračun završio s viškom prihoda od 3,09 milijuna kuna.

Usvojena su i izvješća o izvršenju svih gradskih programa koji su njegov sastavni dio –  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Programa održavanja infrastrukture, Programa javnih potreba u sportu zajedno s izvješćem Zajednice sportskih udruga za 2019., kao i izvješća o izvršenju programa javnih potreba u kulturi i socijalnoj skrbi.

Uz izvješće o realizaciji Akcijskog plana provođenja projekata za 2019. godinu predviđenih Strategijom razvoja Grada Ivanca za razdoblje 2014. – 2020., prihvaćeno je i izvješće o radu gradonačelnika u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine.

Dva važna dokumenta - Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Ivanec i Plan zaštite od požara – skinuti su s dnevnog reda slijedom pitanja i inicijative gradskih vijećnika HNS-a i HDZ-a iz naselja istočnog gradskog područja.

Uvažavajući njihovu argumentaciju o tomu da je riječ o dokumentima koji zadiru u sigurnosna pitanja koja su ovom kontekstu osobito važna za navedeno područje, a o kojima se elektroničkim putem ne može provesti kvalitetna rasprava, gradonačelnik M. Batinić uvažio je njihove argumente te je, kao ovlašteni predlagatelj, ove točke povukao iz rasprave na Vijeću.

Iako su oba ova dokumenta bila na javnoj raspravi i na njih tada nije bilo nikakvih primjedbi i prijedloga, a jednoglasno su dobili i potporu struke, gradonačelnik je sada odlučio provesti dodatne konzultacije s izrađivačem ovih dokumenata i predstavnicima stručnih institucija i organizacija, a sve u cilju donošenja optimalnih rješenja za sigurnost građana.

print