Novosti

4. sjednica Gradskog vijeća Ivanca: Jednoglasno donijet rebalans proračuna za 2017.

Petak

Četvrta sjednica Gradskog vijeća Ivanca u četvrtak je, 5. listopada, održana u vrlo konstruktivnoj atmosferi, u kojoj je bio primjetan trud i nastojanje vijećnika svih stranaka da svojim pitanjima i prijedlozima daju doprinos rješavanju brojnih pitanja i tema iz života našega grada. Na dnevnom redu je bilo 29 točaka, a sva izvješća i odluke doneseni su jednoglasno (uz izuzetak financijskog izvješća POU Đ. Arnold, koje je prošlo uz tek jedan suzdržan glas).

Nakon aktualnog sata, na kome su vijećnici postavili cijeli niz pitanja gradonačelniku i gradskim službama, bez rasprave je prihvaćeno Godišnje izvješće Dječjeg vrtića Ivančice za prošlu pedagošku godinu, financijska izvješća o polugodišnjem poslovanju Dječjeg vrtića i Gradske knjižnice i čitaonice te Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe u prvih pola godine.

Svi vijećnici podržali su i Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ivanca za 2017. godinu.

Kako je vidljivo iz izvješća, a to je usmeno detaljnije obrazložila i pročelnica za financije, proračun i gospodarstvo Maja Darabuš, gradski proračun je u prvih pola godine poslovao s viškom od 28.700 kuna. Pribroji li se tome i višak od 909.000 kuna prenesen iz 2016. godine, bilanca pokazuje ukupni višak od 938.600 kuna.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja ostvareno je 13,8 milijuna kuna prihoda (41 posto u odnosu na godišnji plan) i 12,8 milijuna kuna rashoda (38 posto u odnosu na plan), pa iz svega proizlazi da je proračun stabilan i da se i prihodi rashodi ostvaruju u okviru planiranih.

U nastavku sjednice prihvaćeno je Izvješće o radu gradonačelnika u prvih pola godine te izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića, a potom i izmjene i dopune financijskih planova za 2017. godinu Dječjeg vrtića i Gradske knjižnice kao i izmjene svih gradskih programa koji su sastavni dio proračuna – socijalnih potreba, kulture, sporta, programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i održavanja komunalne infrastrukture.

Budući da izmjene i dopune svih navedenih planova i programa predstavljaju sastavni dio drugog ovogodišnjeg rebalansa proračuna, i prijedlog rebalansa gradskog proračuna za 2017. te pratećih projekcija za 2018. i 2019. godinu usvojen je jednoglasnom odlukom svih vijećnika. Novi proračun je s planiranih 33,70 smanjen na 33,02 milijuna kuna.

Sjednica Gradskog vijeća nastavljena je donošenjem Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka te Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Ivanca.

Vijećnici su donijeli i odluke o imenovanju članova više povjerenstava.

U Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Ivanca imenovani su: Nikolina Vlahek Canjuga (predsjednica), Dunja Belščak (zamjenica predsjednice) te članovi – Ivana Buhin, Vesna Vitez, Jasminka Ruhek, Dragutin Krauthaker, Milena Golubić, Danica Prašnjak i Marina Marković.

U Odbor za predstavke, pritužbe i prijedloge građana imenovani su: Ljubica Friščić (predsjednica) te članovi – Domagoj Sever, Miljenko Grudiček, Ivan Sedlar i Marijan Štefanko.

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja: Ksenija Sedlar Đunđek (predsjednica) i članovi – Milorad Batinić, Jasenka Friščić, Ivan Belač, Ljiljana Risek, Vladimir Debeljak i Ljubica Friščić.

Povjerenstvo za imenovanje ulica i trgova u gradu Ivancu: Siniša Krznar (predsjednik) i članovi – Branka Pavić, Suzana Jagić, Lidija Kozina, Vladimir Grudenić, Zdenko Đula i Marko Čiček.

U Savjet za zaštitu potrošača imenovani su: Josip Grđan (predsjednik) i članovi – Zdenko Đuras, Daniel Vlaisavljević, Mario Pahić i Sanja Keretić.

U Povjerenstvo za ocjenu arhitektonske uspješnosti imenovani su: Milorad Batinić (predsjednik), Lidija Kozina (zamjenica predsjednika) i članovi – Branko Putarek, Dalibor Patekar, Tomislav Sever, Zdravko Rogina, Zdenka Šarolić, Mihael Cahun i Stanko Rožman.

Konsenzusom svih vijećnika donesen je Zaključak kojim se Osnovna škola Ivanec oslobađa obveze plaćanja 243.320 kuna komunalnog doprinosa za dogradnju i rekonstrukciju školske zgrade.

Gradonačelnik M. Batinić je, slijedom zakonske obveze, vijećnike informirao o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ivančice i Upravnog vijeća POU Đuro Arnold. U UV Vrtića imenovane su Klementina Cerovečki, Hermina Jelić i Ivana Jagetić, a u UV Učilišta – Mirjana Slunjski i Maja Sever.

Predsjednica Vijeća K. Sedlar Đunđek na sjednici je pročitala obavijest GO HDZ-a Ivanca o formiranju Kluba vijećnika HDZ-a na čelu s predsjednikom Zdenkom Đurasom.

print