Novosti

Iz EU Fonda za ruralni razvoj 4,36 milijuna kuna za gradnju kanalizacije u Bedencu!

Četvrtak

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju će projekt gradnje sanitarne kanalizacije u naselju Bedenec financirati svotom od 4,36 milijuna kuna iz sredstava Europskog fonda za ruralni razvoj!

Ovu visoku novčanu potporu iz EU fondova povukle su Ivkom – Vode d.o.o. Ivanec kandidiranjem ovoga projekta na podmjeru 7.2 – Ulaganje u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, za što mu je suglasnost prethodno izdalo Gradsko vijeće Ivanca, u cilju zadovoljavanja uvjeta za prijavu projekta na natječaj.

Potvrđeno je to i službenim dopisom u kojemu Agencija navodi da je, nakon provedene administrativne obrade zahtjeva za potporu, utvrđeno da udovoljava svim uvjetima propisanim pravilnikom i natječajem u dijelu koji se odnosi na provjeru kriterija prihvatljivosti i provjeru raspoloživosti te da mu je temeljem toga utvrđen najviši iznos potpore.

Projekt gradnje kanalizacije u Bedencu u visokoj je provedbenoj fazi: projektna dokumentacija je izrađena, ishođena je građevinska dozvola, a prema informaciji tehničkog direktora Ivkom – Voda ing. Ranka Zbodulje, pripreme za izvođenje radova već se obavljaju, dok se početak pripremnih radova očekuje početkom rujna. 

Gradit će se blizu pet kilometara kanalizacijske mreže, s dvije precrpne stanice, a temeljem provedene javne nabave radove će izvoditi HIS d.o.o. iz Donje Višnjice.

Na novi sustav odvodnje koji će se graditi pretežito uz glavnu, županijsku cestu kroz naselje, moći će se priključiti oko 500 kućanstava, dok će ostatak naselja biti rješavan u drugoj fazi (riječ je o kućanstvima uz odvojke nerazvrstanih cesta).

print