Novosti

Odlagalište u Jerovcu: U sanaciju i sustav novog zbrinjavanja uloženo 12,5 milijuna kuna

Ponedjeljak

Nakon višegodišnjih radova, sanacija odlagališta komunalnog otpada u Jerovcu je pri kraju. Zahvaljujući ulaganjima vrijednim oko 12,5 milijuna kuna, nekadašnje smetlište u potpunosti je sanirano, a novo smeće koje se dovozi na deponij zbrinjava se po najsuvremenijim standardima propisanim za odlagališta takve vrste. Sanirano je nekadašnje odlagalište, na kojemu se smeće deponiralo 20 godina, a u međuvremenu je zatvorena i nova kazeta u koju se odlagao novi komunalni otpad. Sagrađene su još dvije nove kazete za smeće (u jednu od njih otpad se sada odlaže) u kojima ima dovoljno mjesta za deponiranje otpada još nekoliko godina. Također, sagrađena je cijela mreža obodnih kanala, cijelo „tijelo“ deponija je ograđeno, a sagrađena je i pristupna cesta.

Uređen je i prostor budućeg reciklažnog dvorišta. Na njemu je već postavljena mosna (teretna) električna vaga, uređeni su rasvjeta i videonadzor, a asfaltiran je i cijeli ulazni prostor, uključujući i površinu na kojoj će biti postavljeni kontejneri za prihvat i zbrinjavanje najrazličitijih vrsta otpada za ponovnu preradu.

Usporedi li se to sa situacijom od prije pet i više godina, kada je ovo odlagalište bilo „smetnjak“ u najdoslovnijem smislu te riječi, vidljivo je da je zahvaljujući višemilijunskim radovima koje su Fond za zaštitu okoliša i Grad Ivanec financirali u omjeru 60:40, ovaj prostor pretvoren u jedno od najmodernijih odlagališta u Hrvatskoj. Ujedno, riječ je o jednom od najznačajnijih projekata takve vrste na sjeveru Hrvatske, na kojemu je složenim građevinskim radovima onečišćenje okoliša svedeno na najmanju moguću mjeru i omogućeno da se novo smeće zbrinjava po svim zakonskim i sanitarnim standardima, bez negativnih utjecaja na okoliš.

Uz Grad Ivanec koji je svih proteklih godina izravno bio uključen u ovaj projekt, znatan dio posla odradio je Ivkom d.d., kojemu je Grad povjerio operativni dio provedbe ovoga projekta.

Prvi sanacijski radovi u Jerovcu počeli su u ljeti 2011. godine, a obavila ih je Meteor grupa, koja je na natječaju bila najpovoljniji izvođač. Ubrzo, međutim, zbog neispunjavanja preuzetih ugovornih obveza, ugovor s tim izvođačem je raskinut. Novi ugovor o sanaciji potpisan je potkraj 2012. godine i njime su radovi povjereni Zajednici ponuditelja GT Trade i Geo 7 iz Splita. Izvođači su s intenzivnim radovima počeli 2013. Otad su ugovoreni radovi tekli uredno, što se pripisuje i renomeu izvođača kao tvrtki s visokim referencama u takvim poslovima.

Sveukupno, sanirano je više od 16.000 četvornih metara starog odlagališta, sagrađeno je blizu 14.000 „kvadrata“ novih kazeta, postavljeno je 1.150 metara ograde oko cijelog odlagališta, uređena je makadamska cesta, a izvedeni su i razni hidrotehnički radovi.

Što se tiče prostora za odlaganje otpada, prva sagrađena kazeta je u međuvremenu napunjena te je, u skladu s projektnim rješenjima, zatvorena zemljom te s više slojeva geotekstila i gline. Sagrađene su još dvije kazete, površine 7.000 i 6.500 četvornih metara u koje će se svježe smeće odlagati sve do konačnog zatvaranja Jerovca za deponiranje otpada (nakon otvaranja Regionalnog odlagališta u Piškornici).

print