Novosti

Skupina od 10 mladih, zaposlenih u Projektnom uredu Ivanec, uključena u intenzivan proces obuke i edukacije

Petak

Desetero mladih sa VSS i VŠS koje je Grad Ivanec u suradnji s HZZ-om zaposlio u Projektnom uredu u kojemu se obučavaju za voditelje EU projekata, uključena je u proces vrlo intenzivne i zahtjevne obuke. Pod vodstvom mentora iz Grada Ivanca, Poslovne zone Ivanec i zagrebačke Algebre čiji stručnjaci provode teoretsku obuku, sudjelovali su u cijelom nizu aktivnosti u cilju upoznavanja s funkcioniranjem javne uprave, malog i srednjeg poduzetništva te razumijevanja strateških dokumenata, a sve s ciljem stjecanja baznih ključnih znanja za kreiranje i kandidiranje EU projekata.

U nastavku donosimo opis njihovih aktivnosti tijekom studenog.

1. JAVNA I LOKALNA UPRAVA

Prvih nekoliko radnih dana bilo je rezervirano za proučavanje osnovnih dokumenata i zakona vezanih uz javnu i lokalnu upravu i to:

 • Europska povelja o lokalnoj samoupravi
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • Strategija razvoja javne uprave 2015-2020

Iz njih su saznali dugoročne ciljeve i smjernice za razvoj spomenutog područja, naročito javne uprave u pogledu pridržavanja njenih osnovnih načela i usklađenosti s definiranim smjerovima razvoja (npr. e-uprava, reforma, usklađenost s EU). Po završetku navedene aktivnosti, održan je sastanak i prezentacija mentorice Marine Držaić na kojem su predstavljeni temelji svakog dokumenta, a posebni naglasak je stavljen na menadžment javne uprave te na probleme koji se prvenstveno odnose na RH, a koji su uočeni izradom i provođenjem strategije (manjak komunikacije, izostanak učinaka)

2. STRATEŠKI DOKUMENTI

Daljnje aktivnosti bile su vezane uz informiranje o temeljnim strateškim dokumentima Grada:

 • Program razvoja industrijske zone 2010-2015.
 • Program razvoja Zone malog poduzetništva Grada Ivanca
 • Strategija razvoja planinskog turizma
 • Strategija modernizacije nerazvrstanih cesta

u kojima su definirani strateški ciljevi do 2020. godine, potencijali pojedinih područja, primjerice Industrijske zone, smjernice za daljnji razvoj usklađene s drugim razvojnim planovima te krajnji rezultati koji se nastoje provesti kroz navedene planove, a vezani su uz ciljani razvoj poduzetništva, povećanje prepoznatljivosti i zapošljavanja.

3. NATJEČAJI EU FONDOVA

Paralelno se proučavaju javni pozivi, pravilnici i otvoreni natječaji vezani uz pojedine mjere iz kojih je moguće dobivanje namjenskih sredstava iz različitih EU fondova, ministarstava, kao i krediti.
Posebni naglasci stavljeni su na mjere:

 • 4.1. potpora za ulaganje u poljoprivredna gospodarstva
 • 6.3. potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
 • Konkurentnoturističkog  gospodarstva – Min. turizma  
 • HBOR, HAMAG BICRO

sukladno iskazanim željama i potrebama poslovnog klijenta, s kojim su i održana dva poslovna sastanka u prostorijama Grada pod mentorstvom voditeljice projekta Lane Labaš, a rezultat istih će biti pružene konzultantske usluge prilikom pripreme i izrade projektne dokumentacije za jednu od mjera, koju je klijent izabrao kao najprihvatljiviju.

U sklopu svakodnevnih aktivnosti provodi se program upoznavanja s potencijalnim tržištem, poslovnom komunikacijom, priprema za ulazak na tržište, rad na konkretnim zadacima s ciljem povećanja  poslovnih kompetencija i vještina polaznika programa.

Dobiven zadatak od strane mentorice Lane Labaš

 • Primijeniti informacije stečene na edukaciji za pripremu projekata na konkretnom primjeru Projektnog ureda Grada Ivanca.
 • Izrađena logička matrica za vježbu
 • Izrada pisma namjere za potencijalnog klijenta
 • Sastavljeno i poslano pismo namjere za jedan OPG u kojemu ga savjetuju o mogućim natječajima na koje se može prijaviti, a koji su prethodno dogovoreni na sastanku, uz poziv za daljnju suradnju.

4. RADIONICE

4.1. „OD NEUSPJEŠNIH PROJEKATA DO DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA“

 • Datum: 16.-17.11.2015. godine
 • Predavač: Bianka Logožar
 • Mjesto: Hotel Turist, Varaždin

Radionica je organizirana od strane WYG Internationala, u sklopu projekta „Priprema projekata i podrška ESF korisnicima“,priređena s ciljem usvajanja i unapređenja praktičnih znanja i vještina potrebnih za uspješno ispunjavanje prijava za otvorene pozive, koji će rezultirati dodjelom sredstava iz Europskog socijalnog fonda. Na istoj su razrađene dane studije slučaja, gdje su polaznici raspravljali o uočenim pogreškama, kriterijima evaluacije i mogućim poboljšanjima.

4.2. „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

 • Datum: 24.11.2015. godine
 • Predavač: Marko Babić
 • Mjesto: Županijska komora Varaždin

Predstavljanje navedenog natječaja otvorenog do 15.2.2016. godine, namijenjenog razvoju novih kompetencija vezanih uz područje informacijsko komunikacijske tehnologije, visine sredstava do 100.000,00 kuna po korisniku, temeljen na Operativnom programu Konkurentnost i kohezija.

5. EDUKACIJE

Edukacije, s ciljem dobivanja certifikata za „Voditelja EU projekata“, održavaju se u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta iz Ivanca, 2-3 puta tjedno, ovisno o prethodno definiranom rasporedu, u trajanju od 8 sati po danu.

U sklopu istih do sad su obrađena 3/5 modula, vezana za:

 • modul: EU fondovi i uvod u upravljanje EU projektima
 • modul: Pristup logičke matrice projekta
 • modul: Pristup logičke matrice projekta

Na istima su polaznici, zaposlenici Projektnog ureda Grada Ivanca, podijeljeni u 3 grupe te rade na određenoj projektnoj prijavi, ovisno o vlastitim preferencijama (poduzetnički projekt, razvoj kurikuluma, poduzetnička infrastruktura), od samog planiranja pa sve do ispunjavanja obrazaca uz mentorstvo predavača iz Algebre (Bianka Logožar, Jelena Kljaić Šebrek, Jurica Lovrek).

Prvi modul obuhvaćao je upoznavanje s temeljima projekta, samim projektnim ciklusom, fondovima iz kojih je moguće dobiti sredstva, programima EU te osnovnim stavkama iz pojedinog poziva.
Na drugom modulu analizirani su dionici, problemi, ciljevi te strategija nastupanja projekta svakog od tima, slijedom čega je izrađena detaljna logička matrica projekta sa svim pripadajućim aktivnostima, rezultatima, pokazateljima i sl.

Treći modul vezan je uz planiranje aktivnosti te razradu proračuna projekta, koji će se koristiti u ispunjavanju obrazaca.

Radionice će se održavati do 9.12. 2015. godine.                                  
                               

print