Novosti

Vijeće za prevenciju: Kreće projekt osvjetljavanja pješačkih prijelaza putem solarnih uređaja

Ponedjeljak

Analiza stanja sigurnosti na području grada Ivanca s posebnim osvrtom na mogućnosti suradnje Grada i Policijske uprave varaždinske na prevenciji kriminaliteta i stradavanja u prometu bile su glavne teme Vijeća za prevenciju kojemu je predsjedao gradonačelnik Milorad Batinić. Na poduljem sastanku tu su problematiku detaljno pretresli načelnik Policijske postaje Ivanec Boris Divjak, voditelj Službe policije i voditelj Odjela za promet PU varaždinske Darko Dragičević i Danijel Posavec te Mario Medenjak, policijski službenik zadužen za prevenciju. 

Osvrćući se na stanje sigurnosti u 2014. na području kriminaliteta, prometa te javnog reda i mira, B. Divjak konstatirao je da je u ukupnosti stanje bilo zadovoljavajuće. Iznimku predstavlja veći broj kaznenih djela na štetu mladeži (riječ je o slučaju pedofilije o kojemu smo izvještavali), a u kojemu su oštećenici bila djeca s ivanečkog područja. 

Više se razgovaralo o stanju u prometu, gdje pokazatelji nisu dobri. Naime, na cestama koje administrativno pripadaju gradu Ivancu u prva dva mjeseca ove godine evidentirano je 66 prometnih nesreća, puno više nego u istom razdoblju lani. U čak 29 slučajeva vozači su bili pod utjecajem alkohola. Iako, dakako, svi ti vozači nisu s područja grada Ivanca, zabrinjava činjenica da je svaki drugi vozač za volanom bio u alkoholiziranom stanju. Uzroci nesreća bili su i neprilagođena vožnja i oduzimanje prednosti prolaska. S obzirom na takve pokazatelje, policija će sama, ali i u suradnji s lokalnom samoupravom, poduzeti cijeli niz mjera u cilju prevencije stradavanja u prometu, ali i pojačanog sankcioniranja svih koji ugrožavaju sigurnost vozača i pješaka.

-Ako u mjestu gdje živite ima osoba koje na bilo koji način ugrožavaju sigurnost ostalih sudionika, javite policiji, može i anonimno. Što se tiče recidivista koji divljaju cestama, imamo presretač koji se učinkovito bori protiv takvih – poručio je Danijel Posavec. 

Ne istrčavajte na „zebru“!

Budući da podaci pokazuju da je od ukupno 52 lani ozlijeđena pješaka na području naše županije njih čak 27 stradalo na pješačkim prijelazima, posebno upozorenje upućeno je pješacima svih dobi:
- Na žalost, pješaci smatraju da su na „zebri“ sigurni, pa često bez provjere prelaze cestu i naprosto istrčavaju na pješački prijelaz – kazao je Posavec te napomenuo da su pritom posebno ugrožena djeca. Stoga je nužno upozoriti ih da prethodno obavezno provjere je li prelazak ceste siguran. U tom kontekstu rečeno je da policija pokreće projekt osvjetljavanja pješačkih prijelaza putem solarnih uređaja, pri čemu će pješak prije prelaska sam „kliknuti“ na stup i rasvijetliti si prijelaz.

Pohvalno: Pješačka staza Ivanec – Kaniža

Na sastanku je predloženo osnivanje Odbora za promet kao stručnog i savjetodavnog tijela koje će djelovati u cilju prevencije i poboljšanja stanja sigurnosti na cestama. Policijski službenici posebno su se osvrnuli na ulaganja Grada Ivanca u modernizaciju cesta te svako takvo ulaganje ocijenili dragocjenim. Najavili su također da će svaku aktivnost koju Grad poduzme radi poboljšanja sigurnosti policija podržati i u nju se uključiti, a kao pozitivan primjer istaknuli su gradnju pješačke staze od Ivanca do Kaniže.

Darko Dragičević kazao je da je Grad Ivanec po pitanju prevencije jedan od najaktivnijih gradova u Županiji i državi te pozvao da u suradnji s policijom i dalje radi na detektiranju problema građana i svih pojava koje kod njih izazivaju osjećaj nesigurnosti. M. Medenjak informirao je nazočne o mnoštvu preventivnih projekata koje policija za sve dobne skupine provodi na području naše županije. Govorilo se i o aktivnostima Zaklade za prevenciju kriminaliteta Sveti Mihael. 

Na najavu da će se Vijeće za prevenciju ubuduće baviti ponajviše temom prevencije kriminaliteta, gradonačelnik je kazao da je Grad Ivanec zainteresiran da Vijeće „pokriva“ ne samo te, već sve probleme s kojima se suočavaju građani, a koji proizlaze iz života grada kao zajednice.

print