Novosti

Obavijest županijskog Zavoda za javno zdravstvo o provedbi postupka sustavne deratizacije u naseljima na području grada Ivanca

Ponedjeljak

U razdoblju od 14. do 24. travnja mjerodavna služba Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije će u naseljima na području grada Ivanca obavljati deratizaciju. U utorak, 14. travnja, postupak će biti proveden na području Škriljevca, Lovrečana, Radovana, Osečke i Peca. U četvrtak, 16. travnja, deratizacija će se obaviti u Margečanu, Seljancu, Lukavcu, Cerju Tužnom, Gačicama i Stažnjevcu, dok će u ponedjeljak, 20. travnja, postupkom biti obuhvaćeno područje Salinovca, Ribić Brega, Horvatskog i Jerovca. U srijedu, 22. travnja, na rasporedu su Bedenec i Ivanečka Željeznica.

U slučaju kiše, postupak se odgađa. Deratizacija se provodi prema Programu mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na području grada Ivanca za 2015. godinu te prema Provedbenom planu preventivne i obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

print