Novosti

Novi radovi na odlagalištu otpada u Jerovcu radi povećanja funkcionalnosti deponija i otvaranja reciklažnog dvorišta

Četvrtak

Na ulaznom dijelu odlagališta komunalnog otpada u Jerovcu u tijeku su radovi čiji je cilj povećanje funkcionalnosti cijelog deponija i čije je izvođenje nužno i radi stavljanja u funkciju reciklažnog dvorišta. Riječ je o radovima čije je izvođenje Grad Ivanec dogovorio s Fondom za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša u sklopu projekta sanacije jerovečkog deponija.

Postupak javne nabave proveo je Ivkom (kojemu je Grad povjerio poslove na projektu sanacije odlagališta) te izvođenje radova povjerio Iskopu iz Klenovnika. Dosad su postavljene električne instalacije i stupovi, a u pripremi su radovi na gradnji priključaka. Sagrađena je  i betonska konstrukcija na koju će se ugraditi tzv. mosna (teretna) vaga za potrebe vaganja tereta koji ulazi na odlagalište, odnosno, reciklažnog i krupnog građevinskog otpada, a trenutačno se izvode radovi na uređivanju pristupnog puta. Cijeli prostor potom će se asfaltirati, a u skladu sa zakonskim propisima, bit će adekvatno osvijetljen i opremljen video nadzorom.

Što se tiče sanacije deponija, radovi dobro napreduju, a nastave li se i dalje ovakve povoljne vremenske prilike, kompletna sanacija mogla bi završiti do kraja studenog. Iako će time biti stvoreni preduvjeti za zatvaranje Jerovca za daljnje odlaganje smeća, on će u funkciji ostati do daljnjega, odnosno, do otvaranja Regionalnog odlagališta u Piškornici. Kao što je poznato, na jerovečkom deponiju smeće se odlaže u novouređene kazete. Njihovi su kapaciteti dosad popunjeni manje od pola i u njima ima mjesta za nesmetano odlaganje otpada još nekoliko godina.

print