Novosti

Predstavnici četrdesetak mjesnih odbora, civilnih udruga i ustanova na koordinacijskom sastanku za Zelenu čistku 2015.

Petak

U Gradskoj je vijećnici u četvrtak, 9. travnja, održan koordinacijski sastanak za Zelenu čistku 2015., najveću ekološku akciju u svijetu kojoj se i ove godine pridružuje grad Ivanec. Nakon uvodnih riječi gradonačelnika Milorada Batinića koji je naglasio da će zbog masovnog odziva građana i zahtjevnosti provedbe akcije Grad i ove godine preuzeti koordinaciju Zelenom čistkom te odao priznanje građanima na dosadašnjem velikom sudjelovanju, pročelnica Marina Držaić je predstavnicima četrdesetak mjesnih odbora, civilnih udruga, vatrogasaca, lovačkih društava, škola te društava za sportsku rekreaciju predstavila tehničke pojedinosti vezane uz organizaciju i provedbu Čistke. Najkasnije do ponedjeljka, 13. travnja, potrebno joj je dostaviti imena osoba za kontakt, lokaciju čišćenja i količinu otpada, broj sudionika akcije, uključujući i djecu te broj potrebnih vreća i rukavica. 

Uz pohvale dosadašnjim aktivnostima, građani su zamoljeni da samoinicijativno ne pale biootpad kako ne bi došlo do ugrožavanja sigurnosti ostalih građana, ali i njih samih te da već kod izvlačenja sortiraju otpad po vrstama kako bi se što lakše distribuirao i pripremio za odvoz koncesionarima. Direktor Ivkoma Mladen Stanko skrenuo je pažnju da Zelena čistka nije akcija čišćenja privatnih podruma već aktivnost sa sasvim drukčijim ciljem i namjenom te zamolio građane da je ne pretvaraju u akciju odvoženja privatnog krupnog otpada. 

Ako mjesni odbori nemaju smeća na javim površinama, njihovi predstavnici pozvani su da pomognu u uređivanju okućnica ili površina starijih i nemoćnih osoba te onih koji žive u teškim socijalnim uvjetima. Akcija će se održati 18. travnja, a kao i svake godine, i ove će biti posebno medijski popraćena.

print