Novosti

Postavljene su autobusne nadstrešnice u Ivancu, Horvatskom i Osečkoj

Srijeda

Proteklih je dana postavljeno više novih autobusnih nadstrešnica na širem području Ivanca, čime je nastavljena višegodišnja suradnja Grada Ivanca i županijske Agencije za marketing i promidžbu s ciljem da se njima opreme stajališta kojima gravitira veći broj putnika, pogotovo učenika.

Nadstrešnice su postavljene na Horvatskom te na dva lokaliteta u Osečkoj. Jedna je trebala biti postavljena i na Ribić Bregu, ali se i od toga, kao i proteklih godina, ponovno moralo odustati zbog protivljenja pojedinih mještana. Tako će školarci i putnici i dalje autobus morati čekati na nezaštićenom mjestu uz cestu, po kiši, snijegu i vjetru. Stoga je županijska Agencija za marketing nadstrešnicu namijenjenu Ribić Bregu „poslala“ u jednu od susjednih jedinica lokalne samouprave, koja je to objeručke dočekala.

Jedna nadstrešnica trebala je biti postavljena i u Seljancu, ali…

- Za postavljanje nadstrešnice na svojoj nekretnini vlasnik je Gradu Ivancu dao i pismenu suglasnost. Temeljem toga su izvedeni radovi na gradnji betonske podloge. Međutim, kad je nadstrešnicu trebalo montirati, vlasnik je kategorički zabranio njeno postavljanje. Grad Ivanec će radi toga putem svog odvjetnika pokrenuti postupak za naknadu štete koju je pretrpio postupajući u dobroj vjeri, a temeljem potpisane suglasnosti građanina – izjavio je tim povodom Stanko Rožman, pročelnik gradskog Upravnog odjela za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša.

Stoga je ova nadstrešnica u utorak, 10. studenog, privremeno postavljena na okretištu školskog autobusa kod Osnovne škole u Ivancu, za potrebe učenika - putnika. Privremeno zato jer Grad u suradnji sa školom i Varaždinskom županijom ima drukčije planove vezane uz prometovanje školskog autobusa u Ivancu i to na način da se probije nova cesta na potezu od sadašnjeg okretišta do škole, kojom će autobus moći ući u krug škole i tu pokupiti đake putnike pa u tom slučaju nadstrešnice niti ne bi trebalo.

Prethodno su gradske službe u suradnji s vijećima mjesnih odbora obišle teren, utvrdile detalje potrebnih radova i riješile imovinsko-pravne odnose, a nakon toga je Grad naručio gradnju betonskih podloga za nadstrešnice i uređenje kontaktnih površina koja je stajala ukupno oko 23.000 kuna.

print