Novosti

U tijeku je nova faza radova na uređenju Muzeja planinarstva vrijedna 650.000 kuna

Petak

Počela je nova etapa radova na objektu budućeg Muzeja planinarstva u Ivancu.  U ovoj fazi radova izvodi se cijeli niz zemljanih, građevinskih, armiračkih, zidarskih, izolacijskih i limarskih radova. Izvode se radovi na starom i novodograđenom dijelu objekta. Među ostalim, proširuje se podrum, a postavit će se i ploča za terasu za potrebe budućeg kafića. Objekt će dobiti i toplinsku fasadu sa sjeverne, zapadne i južne strane dok se s istočne strane fasada neće stavljati jer će se s te strane objekt još nadograđivati.

U ovoj fazi bit će izvedeni radovi u ukupnoj vrijednosti 650.000 kuna. Od toga je 400.000 kuna osiguralo Ministarstvo kulture, 130.000 kuna stiglo je od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, dok je ostatak osiguran u proračunu Grada Ivanca.

Za nastavak radova u idućim fazama Grad Ivanec već je aplicirao prijavu Ministarstvu kulture za 2016. godinu „tešku“ 7,2 milijuna kuna, a ona obuhvaća projekt kompletne rekonstrukcije i dogradnje u punom obuhvatu Muzeja od 1600 četvornih metara. U suradnji s resornim ministarstvom, za projekt Muzeja planinarstva potpora će se zatražiti i iz EU fondova.

print