Novosti

Završavaju radovi na gradnji temelja budućeg društvenog doma u Kaniži

Petak

U završnoj su fazi radovi na gradnji temelja budućeg društvenog doma koji se gradi kod sportskog igrališta u Kaniži. Prema informaciji dipl. ing. Mihaela Cahuna iz nadzorne tvrtke IPC inženjering d.o.o., gradnja betonskih temelja s instalacijama završit će tijekom današnjeg dana. Vrijednost ove investicije je 108.000 kuna, a u cijelosti je financira Grad Ivanec. U petak, 6. studenog, gradilište je obišao gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić i predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Kaniže Zdravko Križek, koji nije skrivao zadovoljstvo činjenicom što će i ovaj mjesni odbor, u kojemu živi više od 280 stanovnika, konačno dobiti svoje društvene prostore.

U međuvremenu su završeni istovjetni radovi u Mjesnom odboru Osečka. Gradnja domova u Kaniži i Osečkoj nastavit će se iduće godine, a tada slijedi i početak gradnje društvenih domova u Gečkovcu/Vuglovcu, Vitešincu i Škriljevcu.

Također, u finalnoj su fazi energetske obnove društvenih domova u Stažnjevcu (stara škola) i u Ivanečkoj Željeznici (tamo preostaje još samo polaganje završnog sloja fasade), a za primopredaju oba će doma biti spremna već idući tjedan. Svrha novouređenih domova do punog će izražaja doći već u nedjelju, kada će se u njima provesti izbori.

Gradnja društvenih domova u mjesnim odborima strateški je dio službene gradske politike pojačanih ulaganja u razvitak društvene infrastrukture i u ravnomjerni razvitak cijelog gradskog područja.

 

print