Novosti

Foto: edukacija za poduzetnike u turizmu2023.

SURADNJA Kroz kontinuirano informiranje i educiranje Grad Ivanec i Poslovna zona godinama grade partnerski odnos s poslovnom zajednicom

Ponedjeljak

Poduzetnički centar Poslovna zona Ivanec d.o.o. i njen odjel Projektni ured za EU fondove, stoje na raspolaganju i pružaju potporu ivanečkim poduzetnicima s brojnim uslugama.

U svojem radu djeluju kao produžena ruka Grada Ivanca i predstavljaju one stop shop za poduzetnike, koji tako na jednom mjestu mogu dobiti sve potrebne informacije i poslovno savjetovanje, ali i pohađati poslovne edukacije i sudjelovati u radu tematskih skupova.

Individualna savjetovanja

Poduzetnike, koji su zainteresirani za određeni vid administrativne pomoći ili savjetovanje, kontinuirano se potiče da iniciraju individualni sastanak sa zaposlenicima Poslovne zone.

U prosjeku, poduzetnicima se godišnje pruži 40-ak individualnih savjetovanja/sastanaka, a valja napomenuti kako ih je tijekom 2023. godine, zahvaljujući sudjelovanju u projektu BOND (Hamag Bicro), pruženo dodatnih 50 te je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Zoni dodijelila certifikat za pružanje usluga savjetovanja poduzetnika početnika.

Osim individualnih savjetovanja, redovito se održavaju edukacije, tematski sastanci i okrugli stolovi.

Kako bi se osiguralo da teme i sadržaj organiziranih aktivnosti odgovaraju stvarnim potrebama poduzetnika, od poduzetnika se traže povratne informacije o njihovim temama od interesa preko anketa. Redovitim anketiranjem poslovne zajednice, također se ispituju njihovi stavovi i mišljenja oko važnih tema, njihove potrebe, kao i zadovoljstvo provedenim aktivnostima i pruženim uslugama.

Poslovne edukacije

Edukacije, u vidu seminara i informativnih predavanja, provode zaposlenici Poslovne zone ili angažirani vanjski renomirani stručnjaci.

U pravilu, one  uključuju predstavljanje javnih poziva i natječaja za dobivanje bespovratnih sredstava ili temeljitu edukaciju na odabranu temu, primjerice financijsko upravljanje i izvještavanje, izrada poslovnog plana, marketing i promidžba.

Posebno se ističu edukacije za sektor turizma, koje se, kao trodnevni ciklus, s velikim uspjehom i interesom od privatnih iznajmljivača provode unatrag nekoliko godina.

U prosjeku, organizira se i održi 8-9 edukacija godišnje. Edukacije su jednodnevne ili traju više dana, a u prosjeku okupljaju između 10 i 20 polaznika. Kako bi se poduzetnicima omogućilo sudjelovanje s obzirom na brojne obaveze, osim uživo, edukacije se organiziraju i online.

 

Priprema i provedba EU projekata

Poduzetnicima su na raspolaganju i usluge pripreme i provedbe projekata, bilo da je riječ o europskim ili nacionalnim sredstvima.

Nakon analize ulagačkih potreba poduzetnika, istražuju se mogućnosti vanjskih izvora financiranja. Kroz godine je izrađen cijeli niz projekata, kojima je poduzetnicima omogućeno dobivanje bespovratnih sredstava za sufinanciranje investicija, a oni su ih uložili u izgradnju poslovnih i proizvodnih prostora, kupnju nove opreme, digitalizaciju poslovanja, edukaciju zaposlenika i sl.

Posljednjih godina fokus seli s bespovratnih sredstava na povoljne zajmove i kredite koje nude HAMAG BICRO i HBOR, a karakterizira ih vrlo niska kamata. Ovakva vrsta potpore također je vrlo značajna za poduzetnike, pri čemu Projektni ured pruža uslugu savjetovanja te izrade poslovnog plana i ostale potrebne dokumentacije za prijavu.

Tematski sastanci Poslovnog kluba  

Tematski skupovi i okrugli stolovi organiziraju se u sklopu asocijacije ivanečkih poduzetnika – Poslovnog kluba Ivanec. Poslovni klub osnovan je 2010. godine, a od samog osnutka osnovna namjera mu je da okupi ivanečke poduzetnike na jednom mjestu, aktualizira njihove potrebe te da im omogući direktnu komunikaciju i razmjenu mišljenja s gradskom upravom Grada Ivanca. 

Sastanci Poslovnog kluba omogućuju poduzetnicima razmjenu mišljenja o aktualnim problemima s drugim poduzetnicima, predstavnicima Grada Ivanca i gradske tvrtke Poslovne zone te predstavnicima institucija.

Tijekom godina održavanja sastanaka, formirala se skupina od tridesetak aktivnih poduzetnika, koji se redovito odazivaju i doprinose aktivnom djelovanju Poslovnog kluba.

Valja napomenuti da se sastanci Poslovnog kluba često sazivaju na inicijativu samih poduzetnika, kada je riječ o nekim gorućim temama, primjerice pitanje zapošljavanja stranih radnika ili npr. opskrbe plinom.

Sastanci su i prilika da se poduzetnici informiraju o raznim mjerama potpora koje su im na raspolaganju, pa je tako ostvarena suradnja s HZZ, koji ih informira o potporama za zapošljavanje, a prošle godine je održan i tematski sastanak u vezi zapošljavanja teško zapošljivih osoba, u suradnji s Udrugom udomitelja Nada.

U prosjeku se godišnje održi 4 do 5 takvih sastanaka, a po potrebi i češće, ako to zahtijevaju okolnosti, kao što je bio slučaj s problematikom opskrbe plinom.

Redovito informiranje putem maila i newslettera  

Osim edukacija, tematskih skupova i okruglih stolova, intenzivno se provode i aktivnosti informiranja poduzetnika.

U tu je svrhu izrađena baza poduzetnika i obrtnika koja se redovito ažurira, a broji preko 500 poduzetnika i obrtnika.

Važne informacije, o primjerice, novim otvorenim natječajima za bespovratna sredstva, izmjenama zakonskih propisa ili organiziraniji zanimljivih seminara, poduzetnicima se diseminiraju putem maila ili newslettera.

U prosjeku se šalju 2 obavijesti mjesečno, na adrese tristotinjak poduzetnika mailom, odnosno više od 900 mail adresa ako je riječ o newsletteru. Naime, Zona kao poduzetnički centar u svojem poslovanju nije ograničena samo na područje Ivanca, već usluga informiranja obuhvaća velik dio poduzetnika s područja cijele Varaždinske županije.   

Provođenjem ovih usluga, koje su za korisnike besplatne, Grad Ivanec, kao i gradska tvrtka Poslovna zona Ivanec d.o.o. kojoj je Grad osnivač, pružaju ivanečkim poduzetnicima podršku u razvoju poslovanja i širenju kontakata.

Poduzetnici koji žele dogovoriti konzultacije ili dobiti informacije, mogu se javiti na mail: [email protected] ili brojeve telefona: 042/645-484, 042/645-485 ili 645-435.

 

print