Novosti

Poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Ivanca

Srijeda

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja pozvalo je sve građane, tvrtke, ustanove, udruge i institucije da predlože kandidate za javna priznanja Grada Ivanca 2015. Priznanja se zaslužnima dodjeljuju za naročit doprinos u unapređenju lokalnog gospodarstva, kulture, znanosti i obrazovanja, zaštite okoliša, sporta kao i za postignuća u drugim javnim djelatnostima, uključujući i vjerske zajednice. Predlagati se mogu kandidati za dodjelu plaketa i zahvalnica.
Slijedom dugogodišnje tradicije, zaslužnima će priznanja biti uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja će se u povodu proslave Dana grada održati u lipnju.

Pismene prijedloge s obrazloženjima potrebno je najkasnije do 15. travnja poslati Povjerenstvu za dodjelu priznanja Grada Ivanca, Trg hrvatskih ivanovaca 9b.

Dodatne informacije dostupne su u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti, tel. 404-883.

print