Novosti

Ograđeno je groblje u Prigorcu, postavljene su klupe oko kapele Sv. Duha

Ponedjeljak

U tijeku su završni radovi na ograđivanju groblja u Prigorcu. Postavljeno je ukupno 210 metara ograde, a ostaje još samo ugradnja metalnih vrata na ulazu.

Vrijednost ovih radova je 46.500 kuna, a financiraju se iz gradskog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu. Grad Ivanec je obavljanje tih poslova povjerio poduzeću za komunalne poslove Ivkom.

U suradnji Ivkoma i Udruge građana Prigorec oko kapele Sv. Duha postavljeno je i desetak klupa. Ivkom je osigurao drvenu građu, a članovi Udruge su postavili klupe pa će tako izletnici, posjetitelji i hodočasnici moći predahnuti i odmoriti noge.

print