Novosti

Nova odluka o upravnim tijelima Grada Ivanca glavna tema 18. sjednice Gradskog vijeća Ivanca

Srijeda

U utorak, 29. rujna, održana je nova, 18. sjednica Gradskog vijeća Ivanca. Vijećnici su bez rasprave prihvatili financijska izvješća o poslovanju u 2014. godini trgovačkih društava Varkoma d.d. Varaždin, Čistoće d.o.o.,  Ivkoma d.d., Ivkom voda d.o.o., Pučkog otvorenog učilišta „Đuro Arnold“ Ivanec i Poslovne zone Ivanec d.o.o. Jednoglasno je donijeta i Odluka o stipendijama.

Najviše rasprave bilo je o Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim tijelima Grada Ivanca koju je uvodno pojasnila pročelnica Marina Držaić. U sklopu izmjene Odluke, a zbog usklađivanja djelatnosti, mijenjat će se naziv Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti u Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu. Preustroj će značiti da, uz sve dosadašnje poslove, ovaj odjel preuzima i poslove koje nameću nova zakonska, odnosno podzakonska rješenja o neprofitnim organizacijama, uključujući sve udruge na području grada Ivanca.

Dosadašnji ustroj rada s udrugama bio je podijeljen između Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti te Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, a upravo zbog te podjele i preopterećenosti upravnih odjela, koordinacija je često bila kompleksna i nedovoljno efikasna. Zahtjevan i kompleksan rad s udrugama ogleda se u poslovima oko dodjele sredstava, provedbe natječaja i pomoći u realizaciji projekata, praćenju njihova rada, pregledu dokumentacije, godišnjih programa i izvješća te u koordinaciji udruga prilikom organizacije svih manifestacija na području našega grada. Iz tog razloga Pravilnikom o unutarnjem redu planira se sistematizirati jedno novo radno mjesto kojim će se nastojati na što ekonomičniji način surađivati s udrugama te biti od pomoći upravo njima, kako bi se zajedničkim radom podigla kvaliteta života svih građana Ivanca.

Isto tako, zbog promjene zakonskih okvira te pobližeg i konkretnog uređenja ovlasti i djelatnosti Upravnog odjela za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša, odlukom je predviđena dopuna njegova djelokruga rada. U UO-u za komunal predviđeno je ustrojavanje Odsjeka za komunalno gospodarstvo koji preuzima koordinaciju i organizaciju obavljanja komunalnih djelatnosti, poslove građevinskog inspekcijskog nadzora, vođenje upravnih i prekršajnih postupaka, poslove iz djelokruga održavanja kulturnih dobara, poduzimanje mjera uklanjanja odbačenog otpada i dr. Ujedno se iz djelokruga rada tog UO izuzima stambena djelatnost, a te poslove preuzima UO za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu.

U Upravnom odjelu za proračun, financije i gospodarstvo novom se odlukom konkretnije  uređuje djelokrug poslova i dopunjuje poslovima koordinacije svih upravnih tijela u poslovima gospodarstva, to više što pred Gradom Ivancem stoji proces recertifikacije u projektu BFC-a.

U Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika izvršena je izmjena na način da su novom odlukom obuhvaćeni svi poslovi koje odjel obavlja, a koji nisu bili obuhvaćeni dosadašnjom odlukom. To je, prije svega, suradnja s trgovačkim društvima, institucijama i ustanovama kojima je Grad Ivanec osnivač i suvlasnik na području odnosa s javnošću i protokola, primanje predstavki i pritužbi građana te povratno informiranje, rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju, provođenje projekata sufinanciranih od strane EU te aktivnosti i suradnja s gradovima – partnerima.

Nova odluka prihvaćena je većinom glasova vijećnika vladajuće koalicije, dok su vijećnici HDZ-a i HSS-a bili protiv. Razloge protivljenja iznio je šef oporbe Vladimir Lacković (HDZ), a u raspravu o toj temi uključili su se gradonačelnik Milorad Batinić i pročelnica M. Držaić.

U nastavku sjednice jednoglasno je podržano izvješće gradonačelnika o radu u prvih pola godine, a potom i Odluka o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada. Usvojen je i još jedan važan dokument – dodatak Ugovora o reguliranju međusobnih prava i obveza između Grada kao osnivača i trgovačkog društva Poslovna zona Ivanec d.o.o.

print