Novosti

Do 7. listopada produljen rok za prijavu na natječaj Grada Ivanca za zapošljavanje 10 mladih u Projektnom uredu Ivanec

Utorak

Želeći da informacija o projektu Grada Ivanca i HZZ-a o zapošljavanju 10 mladih osoba u Projektnom uredu Ivanec dođe do što šireg kruga potencijalno zainteresiranih kandidata te da se na natječaj javi što veći broj obrazovanih mladih kadrova, Grad Ivanec je odlučio rok za prijavu na javni natječaj produljiti do 7. listopada.

Sve ostale pojedinosti koje smo o tome već objavili ostaju nepromijenjene i dostupne su u informaciji koja je na ovim web stranicama objavljena 21. rujna 2015.

print