Novosti

ZBOR GRAĐANA PUNIKVE Revoltirani građani iznijeli probleme, gradonačelnik M. Batinić predložio pravce njihova rješavanja

Četvrtak

Jučer je u mjesnom društvenom domu održan Zbor građana Mjesnog odbora Punikve, koji su sazvali gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić i novi predsjednik Vijeća MO-a Stjepan Turčin, a nazočili su mu i zamjenik gradonačelnika Marko Friščić i članovi Vijeća MO Punikve. Zboru nisu prisustvovali oni kojih se problemi građana najviše tiču i koji su tu prvi trebali biti – predstavnici ŽUC-a Varaždin i Ivkom-voda Ivanec.

Zbor je trajao dva i pol sata i na njemu su mještani istaknuli ključne probleme koji ne samo da uvelike otežavaju njihov svakodnevni život, već im predstavljaju i ozbiljnu sigurnosnu prijetnju (promet, statika objekata) te im na više načina umanjuju kvalitetu života u naselju.

Nakon duge rasprave, definiranja glavnih problema te uvažavanja prigovora i određenih sumnji koje su na skupu pojedini mještani i glasno iznijeli, gradonačelnik Batinić jezaključno naznačio moguće pravce rješavanja problema i daljnjeg postupanja po određenim pitanjima, sa čime su se nazočni građani i složili.

Rješavanje problema ide u nekoliko pravaca. 

Cesta – kada asfaltiranje?

Prije svega, problem je cesta kroz naselje. Ona nije gradska, već je ŽUC-ova (županijska). Temeljem dogovora Grada sa ŽUC-om još 2014. godine, cesta je trebala u rekonstrukciju, pri čemu je Grad (iako to nije njegova nadležnost ni obveza) ponudio da će izgraditi nogostup i oborinsku odvodnju. 

Radovi nisu počeli jer je u međuvremenu počelo projektiranje Aglomeracije i ŽUC, opravdano, nije želio krenuti u polaganje novog asfalta koji bi u aglomeracijskim radovima bio raskopan. Aglomeraciju provode Hrvatske vode i Ivkom-vode Ivanec, a Grad Ivanec tek je jedan od onih koji financiraju njenu gradnju. Radovi na aglomeraciji su dovršeni i građane zanima zašto se već nije prišlo asfaltiranju, već umjesto toga trpe prašinu, a rupe i neravnine na cesti im oštećuju vozila.

U vezi s time, M. Batinić informirao je građane da je prije sanacije ceste i asfaltiranja potrebno položiti nove vodovodne cijevi i izvršiti rekonstrukciju vodovoda. Pošto Ivkom-vode i na ostalim dionicama aglomeracije trebaju napraviti isti posao, tj. izvršiti rekonstrukcije oko 10.000 metara lokalnih vodovoda, financiranje toga projekta zatraženo je od Hrvatskih voda, koje moraju naći izvor novca, najvjerojatnije iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti. Rezultati će se znati tijekom idućih mjesec dana. 

U tom kontekstu Batinić je građanima predložio sljedeće: Ako sredstva Ivkom-vodama budu odobrena, prići će se gradnji vodovoda u Punikvama, a nakon toga kreće asfaltiranje, gradnja nogostupa i oborinske odvodnje. 

Ukoliko Ivkom-vode ne prođu na natječaju, aktivirat će se zahtjev ŽUC-u i izvođaču radova na aglomeraciji (koji ima obvezu prometnicu vratiti u prvobitno stanje) da odmah priđe asfaltiranju ceste kroz Punikve.

Pritom je Batinić aktualizirao i potrebu da se u gornjem dijelu cesta proširi svugdje gdje je moguće, no za to će s građanima trebati rješavati otkup zemljišta.

Promet cestom

Drugi problem je vezan uz poslovanje pilane tvrtke Royal Wood. Za potrebe njena poslovanja promet teškim šleperima odvija se upravo ovom prometnicom, u svako doba dana i noći. Po izjavama mještana, tegljači puni građe počinju kroz naselje prometovati već od pola 4 ujutro i to traje sve do kasne večeri (22 sata). Cesta, pogotovo u stanju kakvom je sada, niti je primjerena, a niti dimenzionirana za promet vozila od 60 tona. 

Budući da se građani žale da im se zbog prijevoza teških tereta i vibracija pucaju kuće, gradonačelnik je pozvao građane da svu fotodokumentaciju pošalju Gradu, a Grad će je proslijediti ŽUC-u kao vlasniku ceste te postaviti upit oko mogućnosti ograničenja tonaže.

Građani, kao jednu od mogućnosti koje bi im olakšale život, vide i preusmjeravanje prometa iz svoga naselja, pa je bilo i prijedloga da se prometovanje kamionima usmjeri kroz Jezerski put, a koji je također županijska prometnica.

Budući da ni nakon učestalih pritužbi i opomena izvođači i dalje ne polijevaju cestu (radi smanjivanja zaprašivanja), Batinić je izrazio spremnost da, radi zaštite građana, Grad preuzme organizaciju i koordinaciju tih poslova u suradnji s komunalnim službama.

Pilana

Građani, nadalje, smatraju da je vlasnik Royal Wooda svojom poslovnom djelatnošću na njihovu području stvorio novu industrijsku zonu Punikve. Mnogi od njih u oštrim su raspravama istaknuli sumnju u zakonitost izdanih dozvola i rješenja za poslovanje takvog postrojenja. 

Kako je dio prozivki bio usmjeren i na Grad, gradonačelnik Batinić izvijestio je da Grad Ivanec nema zakonskih nadležnosti nad izdavanjem građevinskih dozvola te da su sve dozvole izdane od strane nadležnih županijskih ureda. Grad nema ni nadležnost nad inspekcijskim službama jer one su u ingerenciji države.

Na licu mjesta prezentirao im je dopise koje je Grad sam ili na temelju primljenih pritužbi i zahtjeva građana, slao nadležnim institucijama i inspekcijama te predočio dobivene odgovore. A svi primljeni odgovori bili su da vlasnik ima sve dozvole, da posluje legalno te da su svi inspekcijski nalazi bili uredni (osim nalaza sanitarne inspekcije koja je utvrdila prekomjernu buku, a za što je vlasnik i sankcioniran).

Na ponovljen zahtjev mještana, ali i sugestije pojedinih prisutnih građevinskih stručnjaka, koji su također izrazili sumnje u zakonitost provedbe pojedinih postupaka,dogovoreno je da će Grad nadležnim institucijama uputiti zahtjev za provedbu upravnog nadzora nad dokumentacijom tvrtke, kako bi se utvrdila legalnost provedenih postupaka i izdanih dozvola. Inače, Grad Ivanec je već prije dio relevantne dokumentacije uputio Ministarstvu graditeljstva.

Razgovor Mjesni odbor – Royal Wood

Također, pošto je u prethodnom razgovoru s gradonačelnikom M. Batinićem vlasnik Royal Wooda izrazio spremnost da razgovara s mještanima, dogovoreno je da će se održati sastanak vlasnika s Vijećem MO-a Punikve te pokušati dogovoriti pravci rješavanja navedenih, ali i drugih istaknutih problema (gradnja škarpe, potencijalno zatvaranje ceste prema Jezerskom putu koju su mještani oduvijek koristili kao prečicu do Ivanca itd.).

Pošto građani žele izmještanje pilane iz Punikvi, aktualizirano je i pitanje o tome može li Grad osigurati lokaciju u Industrijskoj zoni za takav pogon. Batinić je kazao da je o tome već razgovarao s vlasnikom pilane te da će potencijalna lokacija za to biti spremna za oko godinu dana.

Naime, Grad Ivanec mora novim prostornim planom tražiti novu lokaciju za Industrijsku zonu budući da mu je Prostornim planom Varaždinske županije onemogućeno daljnje širenje sadašnje Industrijske zone. 

Dogovoreno je da će se novi zbor građana održati u dogledno, kraće vrijeme, kako bi se mještane povratno informiralo o tome što je poduzeto i što slijedi.

print