Novosti

GRAD IVANEC Javni poziv za prijavu šteta od prirodne nepogode za područje Grada Ivanca - prijave štete primaju se zaključno do 1. lipnja 2023.

Srijeda

S obzirom na to da je župan Varaždinske županije Anđelko Stričak danas i za područje Grada Ivanca proglasio dvije prirodne nepogode – jednu od poplave, a jednu od klizanja, tečenja, odronjavanja i prevrtanja zemljišta - u skladu sa Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica šteta od prirodnih nepogoda, pozivaju se svi oštećenici na čijoj je imovini nastala šteta, da u zakonskom roku od 8 dana podnesu prijavu štete Gradu Ivancu.

Štete se prijavljuju na zakonom propisanom Obrascu PN koji mora biti popunjen u cijelosti i ovjeren potpisom.

Obrazac PN može se preuzeti na web stranici Grada Ivanca ili u prijemnom uredu Grada Ivanca (na ulazu u Gradsku vijećnicu).

Posebno se prijavljuje šteta od poplave, a posebno šteta od klizanja, tečenja, odronjavanja i prevrtanja zemljišta.

Uz Obrazac PN obavezno se prilaže:

  • preslika osobne iskaznice,
  • preslika kartice žiro računa ili drugog odgovarajućeg dokumenta (IBAN računa treba biti vidljiv).

Ako se radi o šteti u poljoprivredi, u obrascu PN u opisu imovine nužno je za svaku poljoprivrednu kulturu navesti broj čestice i katastarsku općinu na kojoj se nalazi, površinu (ha) na kojoj se nalazi poljoprivredna kultura, ukupan broj stabala ili trsova te postotak oštećenja pojedine kulture.

Povjerenstvo zadržava pravo od prijavitelja zatražiti dodatnu dokumentaciju.

Potpuno i čitko ispunjene te ovjerene prijave na propisanom obrascu PN s prilozima mogu se dostaviti putem e-pošte: [email protected]  te osobno u prijemni ured Gradske vijećnice ili poštom na adresu Grad Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 9b, 42240 Ivanec, uz naznaku: Prijava štete od prirodne nepogode.

Prijave se primaju do četvrtka, 1. lipnja 2023. godine do 15,00 sati bez obzira na način dostave.

Kontakt za dodatne informacije: Dunja Cerovčec- 042 404 885, [email protected] , Jelena Cuković- 042 492 864, [email protected]

Integralni tekst poziva s obrascima dostupni su u privitku ovoga teksta.

print