Novosti

TEMELJEM REKLAMACIJE GRADA U Preradovićevoj radovi na podizanju i poravnanju poklopaca „šahtova“

Četvrtak

U Ulici Petra Preradovića u tijeku su radovi na podizanju i poravnanju poklopaca revizijskih okana te dijela asfaltiranih površina. Riječ je o radovima koji se izvode temeljem reklamacije koju je izvođaču radova uputio Grad Ivanec nakon što se utvrdilo da poklopci nisu bili izvedeni na propisan način.

Sada se uočeni propusti korigiraju, a radove će o svom trošku podmiriti izvođač.

Betonski radovi su izvedeni, a očekuje se i dolazak ekipe koja će obaviti asfaltiranje. U međuvremenu, skreće se pažnja vozačima da u Preradovićevoj prilagode brzinu uvjetima na prometnici.

print