Novosti

U UTORAK, 13. PROSINCA, 23. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA IVANEC Glavna točka – proračun za 2023. godinu

Utorak

Proračun Grada Ivanca za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. te svi prateći programi i odluke koji su sastavni dio najvažnijeg financijskog gradskog akta bit će glavna tema 23. sjednice Gradskog vijeća Ivanca sazvane za utorak, 13. prosinca.

Prije negoli prijeđu na točke dnevnog reda koje se odnose na proračun za sljedeću godinu, pred vijećnicima će se naći četvrti rebalans proračuna za ovu godinu, koji prate i izmjene i dopune integralnih proračunskih programa.

U raspravi o proračunu za 2023., vijećnici će u paketu razmotriti i prijedloge svih gradskih programa - gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, održavanja komunalne infrastrukture, javnih potreba u socijalnoj skrbi, kulturi i sportu, zatim, Program korištenja naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, Program utroška sredstava šumskog doprinosa te Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Varaždin u 2023.

Također vezano uz proračun za 2023., pred vijećnicima će se naći i nova Odluka o socijalnoj skrbi, Odluka o potporama za djecu i mlade u sustavu obrazovanja, Program pomoći građanima radi ublažavanja posljedica  poskupljenja energenata, Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći za umirovljenike i građane slabijeg imovinskog stanja, zatim, izmijenjene i dopunjene odluke o komunalnom doprinosu i komunalnoj naknadi kao i Program potpora poduzetnicima radi ublažavanja posljedica poremećaja u poslovanju prouzročenih rastom cijena energenata.

U nastavku sjednice vijećnici će raspraviti i niz drugih odluka važnih za redovito funkcioniranje gradskih ustanova i gradskog života. Prije svega, riječ je o Odluci o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje predškolskog odgoja djece u dječjim vrtićima te za sufinanciranju brige i skrbi o djeci koje pružaju dadilje. Gradsko vijeće u obvezi je dati i suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Ivančice.

Iz dnevnog reda izdvajamo i donošenje Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Ivanca, izmjene i dopune Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti te dopunu Odluke o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području grada Ivanca.

Također, uz razmatranje Analize stanja sustava civilne zaštite na području grada Ivanca u 2022., vijećnici su u obvezi donijeti Plan razvoja sustava CZ za 2023. s trogodišnjim financijskim učincima.

Gradsko vijeće razmotrit će i izvješće o stanju u prostoru Grada Ivanca u razdoblju 2018.-2021. te Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa radi utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova na području grada Ivanca.

Sjednica počinje u 17.30 sati, a svi zainteresirani moći će je pratiti uživo, putem live stream prijenosa Radio Sjevernog FM-a na Facebook stranici Grada Ivanca te na društvenim mrežama eIvanec.com i sjeverni.info

print