Novosti

Prijedlog proračuna Grada Ivanca za 2023. godinu u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću (21. listopada - 21. studenog)

Petak

U tijeku su pripreme za donošenje proračuna Grada Ivanca za 2023. godinu. Proračun je temeljni i najvažniji gradski financijski akt. U njemu su iskazani svi prihodi i primici te svi rashodi i izdaci vezani uz funkcioniranje, održavanje i razvoj Grada.

Jedini, zakonom ovlašteni predlagač proračuna, jest gradonačelnik.

Prijedlog proračuna sada je u javnom savjetovanju koje traje zakonom propisanih 30 dana (od 21. listopada do 21. studenog). Nakon što prođe kroz postupak savjetovanja, gradonačelnik Milorad Batinić uputit će ga na donošenje Gradskom vijeću Ivanec.

Uvid u proračun te u prijedloge svih programa i odluka koje su sastavni dio proračuna možete izvršiti na web stranici Grada Ivanca www.ivanec.hr  - rubrika Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću te na propisanom obrascu slati svoje primjedbe i prijedloge.

print