Novosti

DJEČJI VRTIĆ IVANČICE – POSTAVLJENO VIŠE OD 350 METARA NOVE OGRADE OKO CIJELOG VRTIĆKOG KOMPLEKSA

Srijeda

Staru i trošnu metalnu ogradu oko cijelog kompleksa Dječjeg vrtića Ivančice zamijenila je nova, moderna panel ograda.

Postavljeno je više od 350 metara ograde koja ne samo da vrtićkom krugu daje suvremenu urbanu vizuru, već uvelike doprinosi i sigurnosti djece.

Troškove postavljanja nove ograde, uključujući i demontažu stare te zbrinjavanje otpadnog materijala, svotom od 131.000 kuna financirao je osnivač Vrtića – Grad Ivanec.

Postupak javne nabave proveo je Dječji vrtić, a izvođenje radova povjereno je najpovoljnijem dobavljaču, obrtu AMK strojarstvo Alena Jambrešića iz Nove Vesi Petrijanečke.

print