Novosti

VAŽNO! Online peticiju protiv kamenoloma nije pokrenuo Grad Ivanec te ona nema pravnu snagu

Petak

Tijekom dana na pojedinim se portalima pojavila inicijativa za online potpisivanje peticije protiv kamenoloma u Siljevcu.

Ističemo da takav vid peticije nema formalno pravnu snagu te da se ne radi o peticiji koju je Grad Ivanec najavio i dogovorio na održanom Zboru građana u Ivanečkoj Željeznici, 27. srpnja, a o čemu smo detaljno izvijestili i na webu Grada Ivanca.

Grad Ivanec će peticiju pokrenuti nakon 15. kolovoza, a ona će biti protiv otvaranja kamenoloma Siljevec na području Općine Budinščina u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Grad će peticiju pokrenuti uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Ivanec te uz podršku svih političkih opcija, a kako su predstavnici političkih stranaka i najavili na održanom zboru građana.

Riječ je o delikatnoj problematici o kojoj će se, prije sjednice Gradskog vijeća, raspraviti i na sjednici međustranačkog vijeća.

Peticija pokrenuta od strane Grada Ivanca provodit će se na cijelom administrativnom području, potpisi će se prikupljati na štandovima, a po principu kako se provodila i peticija protiv pripajanja ivanečkih vodovoda i Ivkom-voda d.o.o. Varkomu d.d. Varaždin i protiv dovoza komunalnog otpada iz Grada Varaždina i 12 okolnih gradova i općina Varaždinske županije u Jerovec.

print