Novosti

U tijeku planiranje novog petogodišnjeg Programa modernizacije nerazvrstanih cesta na području grada Ivanca za razdoblje 2023. – 2027.

Petak

S obzirom na to da krajem 2022. godine završava petogodišnji Program modernizacije nerazvrstanih cesta na području grada Ivanca za razdoblje 2018. – 2022., tijekom proteklih mjesecizamjenik gradonačelnika Marko Friščić te v.d. pročelnika Upravnog odjela za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša Stjepan Vincek održali su sastanke s mjesnim odborima na ivanečkom gradskom području u svrhu definiranja potreba za novi petogodišnji program.

Nacrt Programa modernizacije nerazvrstanih cesta Grada Ivanca za razdoblje 2023. – 2027. obuhvaćat će sljedeće vrste radova: priprema podloge i presvlačenje postojećih nerazvrstanih cesta s uređenjem postojećih objekata oborinske odvodnje (slivnici i reviziona okna), gradnju novih prema potrebi, asfaltiranje postojećih makadamskih cesta, uređenje bankina i sl.

Važan čimbenik, a koji uvelike određuje plan radova na modernizaciji nerazvrstanih cesta daljnjih pet godina, svako je i činjenica da će se u tom periodu završiti najveći infrastrukturni projekt u povijest grada Ivanca – Aglomeracija Ivanec. Završetak Aglomeracije Ivanec odredit će dinamiku i opsega zahvata u planiranom razdoblju jer će biti nužno prometnice nakon provedenih radova sanirati, asfaltirati i urediti.

Prioriteti novog petogodišnjeg programa, a kako je bilo i u minulom razdoblju, svakako će biti gradske ceste unutar naseljenih područja, a posebnom programskom stavkom bit će obuhvaćene strme dionice u vikend naseljima koje je zbog troškova održavanja makadama isplativije presvuči asfaltnim slojem. 

Kao i do sada, sredstva za obnovu, rekonstrukciju i modernizaciju nerazvrstanih cesta na području grada Ivanca, osigurat će se u proračunu Grada Ivanca, u sklopu Programagradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture.

Također, predmetni infrastrukturni projekti nastavit će se prijavljivati na otvorene natječaje i javne pozive, bilo da se radi o nacionalnim sredstvima ili pak sredstvima iz EU fondova, a sve sukladno mogućnostima, prihvatljivosti i u konačnici ovisno o samoj dinamici otvaranja poziva.

U sklopu Programa modernizacije nerazvrstanih cesta od 2018. do 2022., a koji je još u tijeku obnovljeno je više od 20 kilometara nerazvrstanih cesta na području grada Ivanca.

Radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta za 2022. godinusu u tijeku, a dio radova financiran je od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine sa 100.000,00 bespovratnih kuna.

Također, vrijedi istaknuti kako je i u cijelom  prethodnom petogodišnjem razdoblju dio ulaganja pokriven bespovratnim nacionalnim sredstvima, a u tome je period ujedno i završenvažan i vrijedan projekt financiran iz Europskog fonda Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 1-018 u Prigorcu i izgradnja parkirališta, od lokalne ceste LC 25118 do izvora Šumi. 

Ističemo, nacrt Programa modernizacije nerazvrstanih cestaGrada Ivanca za razdoblje 2023. – 2027. godine svakako će prije donošenja biti i na javnom savjetovanju pa će građani moći dati svoje prijedloge i sugestije te će moći vidjeti koje su dionice predviđene za modernizaciju, sanaciju i izgradnju.

print