Novosti

RODITELJI PRVAŠIĆA! Dostavite podatke Gradu Ivancu za isplatu 700 kn potpore za opremanje vašeg prvašića

Srijeda

Grad Ivanec poziva sve roditelje prvašića da u gradsku upravu dostave podatke i dokumente temeljem kojih će im se moći izvršiti uplata 700 kuna potpore za opremanje djeteta uoči polaska u školu.

Za to je potrebno ispuniti obrazac (dostupan je u prilogu ovoga teksta, a možete ga dobiti i u Gradu) te ga, zajedno s potrebnim potvrdama i dokumentima, dostaviti u gradsku upravu, na sljedeći način:

Riječ je o potpori koju Grad Ivanec isplaćuje sa željom da roditeljima prvašića ublaži teret povećanih troškova opremanja djeteta uoči polaska u školu te im pomogne u nabavi školske torbe, pribora, bilježnica i sl.

Potpore će roditeljima biti uplaćene na njihove tekuće račune.

Pravo na potporu imaju svi prvašići s prebivalištem na administrativnom području Grada Ivanca, uključujući i one koji pohađaju škole u Žarovnici, Kamenici i Tužnom.

Za te je svrhe Grad u proračunu za 2022. godinu osigurao 80.000 kuna.

print