Novosti

Potpisan 3,19 milijuna kuna vrijedan ugovor o gradnji reciklažnog dvorišta Ivanec

Petak

Gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić danas je s direktorom Hidroinga d.d. Varaždin Danijelom Risekom potpisao ugovor o gradnji reciklažnog dvorišta Ivanec, vrijedan 3,19 milijuna kuna. Riječ je o projektu koji se financira iz Kohezijskog fonda EU, pri čemu udio bespovratnih sredstava iznosi 79% ili 2,52 milijuna kuna, dok se preostali dio od 21% ili 670.000 kuna financira iz proračuna Grada Ivanca.

Radovi će početi brzo, za nešto više od tjedan dana, a trebali bi biti dovršeni do kraja ove godine.

Osvrćući se na veliku važnost gradnje reciklažnog dvorišta, Batinić je napomenuo da je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava već ranije potpisan između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Grada Ivanca kao korisnika bespovratnih sredstava. Cilj ovoga dvorišta je da se poveća količina prikupljenog odvojenog otpada i da se istovremeno smanji količina otpada koji se odlaže na deponiju u Jerovcu. 

-Nositelj investicije je Grad Ivanec, a reciklažno dvorište gradit će se na površini od 5.200 m2 u vlasništvu Ivkoma d.d., koji je Gradu dao pravo građenja. Sadašnje privremeno reciklažno dvorište u Ivkomu zamijenit će moderno dvorište s pristupnom prometnicom te s oko 2.000 m asfaltiranih i primjereno uređenih manipulativnih površina (vodonepropusnih, s uređenom oborinskom odvodnjom i separatorom). Raspolagat će sa 49 kontejnera za prihvat neopasnog i opasnog otpada. Prostor će biti ograđen, a u njegovu sklopu bit će i objekt za zaposlene – pojasnio je gradonačelnik.

Građani će u otvorene kontejnere moći odložiti sve vrste neopasnog otpada (papir, metal, staklo, plastiku, tekstil, glomazni otpad i sl.).

Uspostavom reciklažnog dvorišta omogućiti će se i predaja posebnih vrsta otpada bez naknade, čime će se građanima omogućiti i odlaganje problematičnih vrsta otpada. 

A to znači da će u reciklažno dvorište moći odložiti i posebne kategorije otpada kao što su jestiva ulja i masti, boje, deterdženti, lijekovi, baterije i akumulatori, električni i elektronički otpad, građevinski otpad iz kućanstva, gume i sl.

Stoga će na prostoru reciklažnog dvorišta za potrebe privremenog odlaganja biti postavljeni i zatvoreni kontejneri pod natkrivenim spremištima, od kojih će pojedini biti i klimatizirani, s mogućnošću zaključavanja. 

Ovisno o vrsti otpada koji se prikuplja osigurat će se i prikladni tipski spremnici (specijalni kontejneri za stare akumulatore, filtere i slično, kontejneri za tekućine i ulja), kako bi se spriječili nepovoljni utjecaji na okoliš.

Danijel Risek, direktor Hidroinga, poduzeća koje je na natječaju dobilo posao, izrazio je uvjerenje da će gradnju dvorišta dovršiti i prije ugovorenog roka od 9 mjeseci, to više što tvrtka ima iskustva u gradnji ovakvih građevina.

-Izvest ćemo asfalterske, radove, odvodnju i kanalizaciju,elektro-instalaterske i prateće radove te montažu opreme i vjerujemo da ćemo do kraja ove godine ovaj projekt završiti – naglasio je Risek.

Potpisivanju ugovora nazočili su v.d. pročelnika za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša Grada Ivanca Stjepan Vincek i predstavnik Ivkoma d.d. Dubravko Zdunić.

print