Novosti

U Zoni C-3 otvaraju se radovi vrijedni 112.000 kuna

Utorak

Grad Ivanec proveo je postupak javne nabave za odabir najpovoljnijeg izvođača pripremnih radova na prometnoj infrastrukturi koja će se graditi u Zoni C -3 u Ivancu.

Pripremni radovi izvodit će se na dionicama u Gajevoj i Stepinčevoj ulici u duljini 335 metara, zatim, na 485 metara dionice u Preradovićevoj ulici te u još dva odvojka Preradovićeve, u duljini 315 metara. U toj ulici najvećim će se dijelom izvoditi radovi na uređenju makadamske prometnice u cilju otvaranja pristupa parcelama i aktiviranja gradilišta. Prethodno će Ivkom na ovom dijelu sagraditi dio kanalizacijske i plinske mreže.

Na natječaju Grad je radove povjerio najpovoljnijem izvođaču – Niskogradnji Huđek iz Petrijanca, a vrijednost radova je 112.000 kuna.

print