Novosti

Potpora Grada Ivanca projektu Arheološkog muzeja u Zagrebu: Osnovna škola Ivanec uvrštena među 21 školu u Hrvatskoj, ogledne za obrazovanje u arheologiji

Utorak

Arheološki muzej u Zagrebu izabrao je ivanečku OŠ I. K. Sakcinskog za sudjelovanje u pilot - projektu koji će se tijekom ove godine provoditi u ukupno 21 školi u Hrvatskoj, po jednoj na području svake županije te u Gradu Zagrebu. Projekt, čiji je cilj popularizacija arheološke znanosti i uvođenje arheologije kao dopunskog obrazovnog programa u osnovnim i srednjim školama u cijeloj Hrvatskoj, rezultirat će prerastanjem ivanečke škole u oglednu ustanovu za razvoj ovog programa na području Varaždinske županije. 

Ovom projektu potporu je dao i Grad Ivanec, to više što je on direktno vezan uz bogatu ivanečku arheološku kulturnu baštinu (iskopine na lokalitetu Stari grad Ivanec, budući arheološki park, staroslavenska mitologija vezana uz tzv. svete trokute, drugi arheološki lokaliteti na širem području grada) i uz aktualni projekt gradnje muzeja u Ivancu.

Čini se da su upravo spomenuti momenti - uz činjenicu da su dr. sc. Suzana Jagić i dr. sc. Sonja Poljak, profesorice ivanečke škole, dosad vrlo aktivno radile na popularizaciji arheologije među mladima, vodeći učenike na izložbe u Arheološki i druge muzeje, obilazeći pojedine lokalitete i organizirajući za njih tematske radionice – bili ključni za uvrštavanje ivanečke škole u ovaj projekt.

- Predstavnici Arheološkog muzeja već su boravili u našoj školi, održali dvije radionice te nam darovali više velikih postera u cilju popularizacije ovog projekta. Interes učenika jako je velik – istaknula je dr. sc. S. Jagić. 

Projekt će se uz nadzor i pomoć Arheološkog muzeja provoditi u nekoliko faza – susretima na pojedinim lokacijama koji uključuju i arheološku prezentaciju, radionicu, izložbu, praktičnu nastavu te osnivanje školske arheološke sekcije. Time se želi stvoriti dugoročni i održiv obrazovni program iz arheologije kao dopunski sadržaj u osnovnoškolskoj nastavi. U svemu tome posebno je zanimljiva ideja praktične nastave, u kojoj bi se učenike pretvorilo u arheologe – šegrte, a koji bi se odvijao na jednom od arheoloških lokaliteta.

Budući da se ovakav pristup podudara s težnjama Grada da za povijest Ivanca i šireg ivanečkog kraja te za projekt muzeja senzibilizira što širi krug građana, a posebice mladih, u tom će mu kontekstu Grad Ivanec pružiti sveobuhvatnu potporu. Projekt podupire i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

print