Novosti

Gradsko vijeće jednoglasno donijelo Akcijski plan za 2015. "težak" 12,58 milijuna kuna

Nedjelja

Sjednica Gradskog vijeća Ivanca u četvrtak, 12. ožujka, održana pod predsjedanjem Ede Rajha, počela je cijelim nizom vijećničkih pitanja na aktualnom satu na koja su potom odgovorili gradonačelnik Milorad Batinić i predstavnici gradskih službi. U nastavku su vijećnici bez rasprave prihvatili izvješće Ivkomove Uprave groblja o poslovanju gradskih groblja u 2014. te izvješće Ivkoma kao davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Prihvaćene su i predložene izmjene i dopune odluka o komunalnoj naknadi, komunalnom redu i o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te o postupanju s napuštenim i izgubljenim životinjama.

Tek nešto više rasprave bilo je prilikom razmatranja Akcijskog plana provođenja Strategije razvoja Grada Ivanca od 2014. do 2020. za 2015. godinu. Njime su precizno pobrojane i vijećnicima tabelarno prikazane sve aktivnosti, programi i projekti koje Grad namjerava provoditi tijekom ove godine. Riječ je o projektima „teškim“ ukupno 12,58 milijuna kuna. Od toga se 3,39 milijuna odnosi na projekte u komunalnoj, prometnoj i gospodarskoj infrastrukturi, 5,1 milijuna kuna na zahvate u zaštiti okoliša, 3,76 milijuna u društvenoj infrastrukturi, 216.000 kuna u vodoopskrbi itd. Velika većina tih projekata su višegodišnji, što znači da će se provoditi i sljedeće i idućih godina, a spomenuta projekcija odnosi se samo na 2015. 

Planirani projekti bit će praćeni i proračunskim sredstvima Grada u iznosu od oko 7,3 milijuna kuna. Akcijski plan donesen je jednoglasnom potporom svih vijećnika.

print