Novosti

Za civilnu zaštitu u 2022. Grad Ivanec osigurao blizu milijun kuna – najviše sredstava vatrogascima

Utorak

Za provođenje zadaća civilne zaštite u 2022. godini u proračunu Grada Ivanca je Planom razvoja sustava CZ osigurano blizu milijun kuna. 

Od te svote je najviše sredstava, 670.000 kuna, namijenjeno Vatrogasnoj zajednici grada Ivanca, u koju je udruženo šest DVD-ova: Ivanec, Radovan, Salinovec, Margečan, Gačice i Bedenec. 

Od svih snaga u sustavu CZ, na prvo mjesto u Planu razvoja stavljeno je upravo vatrogastvo, čime Grad ponovno potvrđuje, ali i valorizira činjenicu da je vatrogastvo najvažnija snaga u ovome sustavu.

Vatrogasne postrojbe jedine su koje su kadrovski osposobljene i materijalno opremljene da prve interventno reagiraju u izvanrednim okolnostima. 

A pošto je takvih okolnosti, nevolja i kataklizmi sve više (potresi, korona, posljedice promijenjenih klimatskih prilika)pa je stoga potrebno osigurati i zaštitu građana, Grad već više godina uzastopce vatrogastvo ojačava dodatnim izdvajanjima iz proračuna. 

Tako će i ove godine, povrh spomenutih 670.000 kuna,izdvojiti još dodatnih 100.000 kuna za opremanje DVD-ovanužnom opremom.

Od ukupnih sredstava, znatna izdvajanja osigurana su i za Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec, u iznosu od gotovo 236.000 kuna. 

U skladu sa zakonskim odredbama, osigurana su i sredstva za rad drugih operativnih snaga u sustavu CZ (za HGSS – Stanicu Varaždin, pojedine udruge te za operativne troškove civilne zaštite).

Time će i u 2022. godini biti omogućeno njihovo daljnje osposobljavanje i opremanje,  a sve u cilju ojačavanja njihovespremnosti za intervencije u svim situacijama zaštite i spašavanja ljudi, životinja i materijalnih dobara.

print