Novosti

GRADSKO VIJEĆE Izvješće Čistoće d.o.o. skinuto s dnevnog reda, kakve je kvalitete Varkomova voda

Četvrtak

Dugi niz vijećničkih pitanja i radnih točaka dnevnoga reda razmotren je na jučerašnjoj, 7. sjednici Gradskoga vijeća, održanoj u Kinu Ivanec pod predsjedanjem Dalibora Patekara.

Nazočilo joj je 14 od 15 vijećnika.

Kao i obično, počela je aktualnim satom na kome je gradonačelnik Milorad Batinić sa svojim zamjenikom Markom Friščićem pdgovorio na čak 28 pitanja koja su mu postavili vijećnici Stjepan Kozina (HSU), Mihael Slunjski (SDP), Antun Babić, Ivan Sedlar, Goran Spasojević, Božica Mudri i Josip Grđan (Nezavisna lista Milorada Batinića), Nikola Sedlar (HNS) te Zdenko Đuras, Ljudvek Cikač, Martina Car Matišić  i Elvis Gotal (HDZ).

U nastavku sjednice trebalo je biti razmotreno izvješće o poslovanju u 2020. varaždinske Čistoće, u kojoj je i Grad Ivanec jedan od suvlasnika. Budući da na sjednicu nije došao nitko iz ove tvrtke, gradonačelnik je predložio da se točka skine s dnevnog reda.

-Uvijek do sada je bila praksa da predstavnik tvrtke ili ustanove čije se izvješće razmatra, nazoči sjednici predstavničkog tijela i odgovori na pitanja. Smatramo da je nepojavljivanje predstavnika tvrtke na sjednici Gradskog vijeća nekorektno i podcjenjivački prema Gradu Ivancu kao suvlasniku. Imamo pitanja za Čistoću, na njih imamo pravo dobiti odgovore i stoga predlažem da se točka skine s dnevnog reda i uvrsti na prvu sljedeću sjednicu – predložio je gradonačelnik, što je Vijeće i jednoglasno prihvatilo.

U daljnjem tijeku sjednice vijećnici su usvojili izvješća o poslovanju Varkoma d.d. Varaždin, Ivkoma d.d. i Ivkom-voda Ivanec d.o.o., Pučkog otvorenog učilišta Đuro Arnold, Dječjeg vrtića Ivančice i gradske tvrtke Poslovna zona Ivanec.

O nekima od ovih izvješća otvorena je i šira rasprava.

Osvrćući se na izvješće o poslovanju Varkoma (dioničkog društva u kome Grad Ivanec ima 4,6% dionica) gradonačelnik Batinić je aktualizirao više važnih pitanja na tu temu.

Između ostalog, osvrnuo se i na probleme koji bi se u poslovanju Varkoma mogli pojaviti u budućem razdoblju, a koji su vezani uz potencijalni financijski teret od 115 milijuna kuna za zbrinjavanje tzv. varaždinskih bala. U svjetlu činjenice da je i Grad Ivanec dioničar Varkoma, što otvara i pitanje mogućeg prelijevanja dio troškova njihova zbrinjavanja i na Grad Ivanec, koji s njima nikakve veze nema, pitao je ima li Grad Varaždin, kao većinski vlasnik Varkoma, kakvo rješenje za to, smatrajući da se Varkom nikako ne bi smio opteretiti tim troškom. On je, kazao je, problem Grada Varaždina i ostalih 15 JLS-ova, dok Varkom ne bi smio biti doveden u poziciju da bude strana koja bi morala podmirivati milijunske troškove.

Nadalje, budući da se u Varkomovu izvješću navodi da tvrtka provodi aktivnosti oko tretmana svojih voda koje su opterećene nitratima te planira kopati dublje zdence na vodocrpilištu Varaždin, upitao je za kvalitetu Varkomove vode.

Pošto se u izvješću ističe i to da su lani završeni radovi na izgradnji filterskog postrojenja za uklanjanje tetrakloretana, koji bi se koristili u slučaju da se ponove akcidenti iz 2015. godine,  zanimala ga je zdravstvena sigurnost Varkomove vode.

-Kao gradonačelniku, teško mi je kad građani ivanečkih naselja Bedenca, Ribić Brega i Horvatskog (koja se snabdijevaju iz Varkomovih izvora) učestalo ukazuju na upitnu kvalitetu vode, dok istovremeno postoje tehničke mogućnosti da građane ovih naselja priključimo na ivanečku vodu – izjavio je gradonačelnik.

Batinić je aktualizirao i probleme s radovima na aglomeraciji Varaždin i najave određenih penalizacija po tom pitanju, smatrajući da bi ih svakako trebalo izbjeći jer to ne bi bilo dobro ni za tvrtku ni za njene dioničare.

Referirajući se na njegova pitanja, predstavnik Varkoma Andrija Bedenik tek je kratko odgovorio da po pitanju bala Grad Varaždin radi na rješavanju toga problema i da se neće dogoditi najgori scenarij.

Za Varkomovu vodu izjavio je da je besprijekorna i da udovoljava svim normama, a da se kod radova na aglomeraciji radovi odvijaju u pozitivnom smjeru i da nema straha za penalizaciju. Za sva ostala pitanja, kazao je Bedenik, koja bi mogla zanimati Grad i gradske vijećnike, uputio je da se obrate Varkomu i odgovore zatraže temeljem – Zakona o pravu na pristup informacijama.

Šira rasprava u nastavku sjednice o izvješćima o poslovanju gradskih tvrtki i ustanova razvila se po više aktualnih pitanja – nužnosti (do)gradnje vrtića u Ivancu i Radovanu, o mogućnosti da Ivkom d.d. proširi svoju djelatnost uvođenjem međumjesnog prijevoza te o mogućnostima plinofikacije Škriljevca.

Raspravljalo se i o poslovanju Poslovne zone Ivanec d.o.o., o povećanim investicijskim ulaganjima na području grada Ivanca, o visokim olakšicama koje Grad daje ulagačima u Industrijskoj zoni, o limitima koje za zainteresirane investitore koji žele ulagati u Ivancu predstavlja koridor buduće brze ceste i činjenica da HC ne želi ulagačima izdati potrebne dozvole tako dugo dok cesta ne bude izgrađena.

Gradsko vijeće je prihvatilo i izvješće o radu gradonačelnika za prvih 6 mjeseci ove godine te izvješće o izvršenju proračuna za polugodišnje razdoblje, jednako kao i Program rada Savjeta mladih za 2022. godinu.

Na prijedlog Odbora za izbore i imenovanja, u nastavku su jednoglasno imenovani predsjednici i članovi niza gradskih povjerenstava - za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, za ravnopravnost spolova, za predstavke, pritužbe i prijedloge građana, za dodjelu javnih priznanja Grada Ivanca, za imenovanje ulica i trgova, Savjeta potrošača i Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti.

Prihvaćena su i izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe u dosadašnjem dijelu godine.

print