Novosti

U petak, 24. rujna, 5. (elektronička) sjednica Gradskog vijeća Ivanec

Srijeda

Za petak, 24. rujna, sazvana je 5. sjednica Gradskog vijeća Ivanec.

Na dnevnom redu je samo jedna točka, a to je donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u gradnju i opremanje Rekreacijskog centra Lančić.

Naime, budući da Grad ovaj projekt namjerava prijaviti za sufinanciranje iz EU fondova, na Mjeru 7.4.1. – „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, za prijavu je potrebna odluka predstavničkog tijela.

Glasovanje će biti provedeno elektroničkim putom.

print