Novosti

Raspisan Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća – za pomoć se obratite Projektnom uredu Ivanec

Četvrtak

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao je Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća.

Predmet poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća koje nisu oštećene u potresu.

Pravo prijave na poziv imaju fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave na Poziv.

Obiteljske kuće čija se energetska obnova potiče u sklopu provedbe Poziva moraju biti energetski certificirane te energetskog razreda (prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje), a ovisno :

 • D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj u slučaju provedbe aktivnosti A1 ili A2,
 • C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj u slučaju provedbe aktivnosti A3.

Postojeća obiteljska kuća u smislu Poziva je zgrada:

 • koja je izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena,
 • u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje i
 • koja zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta: − ima najviše 3 (tri) stambene jedinice, − ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2

Prihvatljive aktivnosti po ovom Javnom pozivu su:

 • A1: cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštiten elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera M1.1 na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije kroz provedbu minimalno jedne od mjera M2. i/ili M3.
 • A2: povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz rovedbu minimalno jedne od mjera M1. na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće.
 • A3: ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije kroz provedbu minimalno jedne od mjera M2. i/ili M3.

Opravdani troškovi po ovom Pozivu su:

 • izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju materijala
 • izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme,
 • nabave usluge pomoći tijekom prijave na Poziv (do 500,00 kuna)

Prihvatljive mjere:

M1. Povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora

M2. Ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije

M3. Postavljanje nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u samostalnom (off-grid) ili mrežnom radu

Postotak sufinanciranja iznosi 60% pri čemu je 100.000,00 kuna najviši iznos opravdanog troška, dok je za fotonaponske elektrane taj iznos 91.250,00 kuna.

Cilj Poziva je povećanje broja energetski obnovljenih obiteljskih kuća u Republici Hrvatskoj. Procjenjuje se da će se provedbom Poziva energetski obnoviti oko 4.000 obiteljskih kuća.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 300.000.000,00 kuna.

Prijave za podnose preko elektroničkog sustava Fonda – ePrijave

Podnošenje prijava na poziv počinje 14. listopada 2021. godine u 9:00 sati.

Više informacija o Pozivu i potrebnoj dokumentaciji dostupno je na linku: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=165

Pozivamo sve zainteresirane građane da se za pomoć kod prijave obrate Projektnom uredu za EU fondove, kao i u slučaju nedoumica i nejasnoća. Upite možete postaviti mailom na adresu projektni.ured@ivanec.hr  ili telefonom na brojeve 042/645-482 te 042/645-485. Najčešće upite ćemo objediniti i javno, ali bez navođenja podataka osobe koja je postavila upit, objaviti na stranicama Grada Ivanca i Poslovne zone Ivanec d.o.o., u svrhu informiranja svih potencijalnih prijavitelja.

print