Novosti

Iz tiska je izašao novi, 73. broj Ivanečkih novina

Ponedjeljak

U tijeku je distribucija novog, 73. broja Ivanečkih novina. Tema broja koja plijeni pažnju širokog čitalačkog kruga svakako je opsežno izvješće s javnog izlaganja Studije utjecaja na okoliš u zahvatu brze ceste Varaždin – Ivanec – Krapina, koje donosi informacije o budućoj cesti zanimljive ne samo stanovnicima grada Ivanca, već i susjednih JLS-a. Nadalje, pažnju pobuđuje i informacija o Ivancu u projektu širokopojasnog Interneta, koji će i Ivančanima omogućiti „surfanje“ brzinama i do 100 Mbsp. Zanimljivi su i prilozi o tomu da se i Grad Ivanec pridružio subvencioniranju kamata na kredite obrtnicima i poduzetnicima te tako, s resornim ministarstvom i Županijom, omogućio korisnicima kreditnog potencijala od 25 milijuna kuna niže kamate (2 do 3 posto). 

Među ostalim temama pažnju plijene podaci o izdvajanju za financiranje udruga civilnog društva (319.000 kuna) i sportskih udruga (650.000 kuna), zatim, prilozi o radu Ivkom voda i Ivkom plina, o najavi Zelene čistke 18. travnja, o održanom zboru građana u Prigorcu, o posjetu skupina mladih intelektualaca Itasu te cijeli niz izvješća i reportaža s prikazom rada brojnih ivanečkih civilnih i sportskih udruga. 

I u ovom broju zastupljeni su prilozi stručnih suradnika koji pišu o ivanečkom Rudniku, o arhitektonskim posebnostima pročelja starih ivanečkih zgrada te o umiranju potoka Bistrice.

print