Novosti

Za petak, 29. siječnja, sazvana 43. sjednica Gradskog vijeća Ivanec

Petak

Odluka o novčanoj pomoći za sanaciju šteta od potresa na objektima na području grada Ivanca i na području Banovine bit će glavna točka dnevnog reda 43. sjednice Gradskog vijeća Ivanec koja je sazvana za petak, 29. siječnja.

Na dnevnom redu je i donošenje Zaključka o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja vezana uz izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice „Gustav Krklec“ u Ivancu.

Vijećnicima će biti predočeno i izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe u 2020. godini, a pred njima će se naći i Odluka o kupoprodaji dugog niza nekretnina (livada, šuma, oranica, vinograda i sl.) na cijelom gradskom području.

Riječ je o nekretninama koje su prešle u vlasništvo Grada temeljem Zakona o nasljeđivanju, a koje za Grad nisu od interesa u infrastrukturnom smislu.

print