Novosti

GRAD IVANEC Obavijest građanima o mogućnosti naknadne prijave šteta od potresa na građevinama

Četvrtak

S obzirom na upite građana o mogućnostima naknadnih prijava šteta od potresa na građevinama na području grada Ivanca, gradska uprava Ivanec obavještava građane o sljedećem:

1. rokovi prijava za štete od potresa na obiteljskim kućama i na stambenim objektima na području grada Ivanca su zatvoreni (štete su se gradskoj upravi Ivanec mogle prijaviti do 8. siječnja) i naknadne prijave više nisu moguće
2. Grad će iznimno izaći u susret i omogućiti naknadnu prijavu šteta od potresa onim građanima koji zbog više sile (boravak u bolnici) nisu na vrijeme mogli prijavitištete na svojim objektima

Takvi građani pozvani su da prijavu šteta izvrše zaključno do 31. siječnja 2021. godine, uz predočenje odgovarajuće dokumentacije (otpusno pismo) kojom dokazuju svoj status za vrijeme u kojem su se prijave podnosile.

Štete se prijavljuju gradskom Odsjeku za komunalno gospodarstvo i komunalno redarstvo, tel. 492 864 i 091 44 04 895. 

print