Novosti

Grad Ivanec će novčano pomoći u sanaciji šteta od potresa na objektima na ivanečkom gradskom području

Srijeda

- Grad Ivanec će isplatom novčanih sredstava pomoći u sanaciji šteta na objektima (obiteljskim kućama, stambenim zgradama, na pojedinim sakralnim i građevinama javne namjene) stradalima u potresu 29. prosinca i to na način da će vlasnicima subvencionirati dio troškova sanacije - poručuje građanima gradonačelnik Milorad Batinić.

Osnova za to bit će Izvješće o preliminarnom vizualnom pregledu građevina nakon potresa koje je, temeljem narudžbe Grada Ivanca, izradilo poduzeće IPC inženjering, čiji su građevinski stručnjaci obišli objekte na kojima su građani prijavili oštećenja od potresa.

Razna oštećenja prijavljena su na 73 objekta širom gradskog područja i to ponajviše na obiteljskim kućama i stambenim zgradama, ali i na objektima javne namjene te na pojedinim sakralnim i povijesnim objektima.

- S obzirom na to da su se gradskim službama nakon potresa javili mnogi građani preplašeni zbog potencijalno narušene statike njihovih objekata i zabrinuti za sigurnost boravka ukućana u njima, odmah smo angažirali građevinske vještake i uputili ih na teren. Jer situacije koje su potencijalno opasne za sigurnost građana sigurno nisu nešto što može čekati – izjavio je gradonačelnik.

Uz one objekte za koje su statičari utvrdili da se, unatoč manjim oštećenjima, mogu upotrebljavati bez ograničenja, evidentirana su dva stambena objekta koja zahtijevaju hitnu sanaciju.

Za 6 objekata preporučena je sanacija, s time da je u ovim slučajevima u pravilu riječ o porušenim ili teže oštećenim dimnjacima, čiji pad s visine može biti opasan za živote ljudi te prouzročiti dodatne štete na objektima.

Na ostalim objektima, a riječ je dvjema obiteljskim kućama te o osam višestambenih zgrada u Ivancu s ukupno 71 stanom i tri poslovna prostora, evidentirana su manja oštećenja, uglavnom popucala fasada i žbuka.

Vlasnicima oštećenih objekata Grad će pomoći u sanaciji na način da im pokrije dio troškova građevinskog materijala i sanacijskih radova.

Financirat će i troškove popravka građevina u gradskom vlasništvu.

Što se tiče sanacije objekata u vlasništvu države i Županije, njih će morati sufinancirati njihovi vlasnici.

Dio potrebnih sredstava Grad će osigurati i za sanaciju pojedinih sakralnih objekata.

Budući da je potres bio potkraj 2020. godine i da Grad u svom proračunu za 2021. godinu nema osigurana sredstva za te svrhe, potrebna će se sredstva morati osigurati rebalansom proračuna. Odluka o novčanoj pomoći za sanaciju šteta od potresa, kojom će se precizno propisati način isplate podnositeljima koji su prijavili štete, već idućeg tjedna naći će se pred vijećnicima Gradskog vijeća Ivanec. 

O načinu na koji mogu realizirati pomoć građani će biti pravodobno obaviješteni.

print