Novosti

RADI SE I U ZIMSKIM MJESECIMA Radovi na oborinskoj odvodnji u prigradskim naseljima

Ponedjeljak

I tijekom zimskih mjeseci Grad Ivanec provodi radove na održavanju komunalne infrastrukture širom grada Ivanca. Uz šljunčanje i održavanje nerazvrstanih cesta i putova, na više lokacija obavljeni su i radovi na uređenju problematične oborinske odvodnje.

Tako su, temeljem narudžbe Grada Ivanca, djelatnici Ivkoma d.d. izveli radove na zacjevljenju kanala uz županijsku cestu u Salinovcu.

Cijevi profila 500 mm postavljene su na dionici dugoj stotinjak metara.

Time je konačno riješen problem odvodnje oborinskih i fekalnih voda koje su se u taj kanal u nizini i prema kućama uz županijsku cestu slijevale s nerazvrstane (gradske) ceste koja vodi prema Ivanečkom Vrhovcu.

Zahvati su izvedeni prema projektnom rješenju Grada Ivanca, za koje je prethodno dobivena suglasnost ŽUC-a. Radovi su stajali gotovo 80.000 kuna, a financirani su iz gradskog programa održavanja.

Izvedeni su i radovi na uređenju oborinske odvodnje na više kritičnih lokaliteta u Bedencu (kako bi se spriječilo izlijevanje oborinskih voda sa županijske i nerazvrstanih cesta na privatna dvorišta i prodor oborinskih voda u podrume) te u zaseocima Novaki i Vreski.

Naručio ih je Grad Ivanec, a obavile tvrtke Ivkom d.d. i Iskopi MS iz Vuglovca.

Vrijednost svih navedenih radova je blizu 200.000 kuna, a financirani su iz gradskog Programa održavanja.

Grad Ivanec proteklih godina na cijelom svom području ulaže visoka financijska sredstva u uređenje oborinske odvodnje te na taj način, u aktualnim uvjetima promijenjenih klimatskih prilika, sprečava i/ili prevenira opasnost poplavljivanja kuća, dvorišta te privatnih i javnih površina.

print