Novosti

NOVA IVANEČKA GRAĐEVINSKA ZONA Gradi se 5 kućica u nizu, stambeni objekti, u najavi poduzetnička ulaganja

Ponedjeljak

U ivanečkoj zoni stambeno-poslovne gradnje (ispod Osnovne škole Ivanec, u zoni između dječjeg vrtića, obilaznice i Preradovićeve ulice), koju je postupkom tzv. urbane komasacije Grad Ivanec aktivirao za stambeno i stambeno-poslovnu gradnju, svjedočimo svojevrsnom građevinskom bumu.

U tijeku je gradnja više individualnih stambenih objekata, dok je na parceli koja se nalazi odmah nakon silaska s rotora u Preradovićevu ulicu (nasuprot Outleta Ivančice d.d.) jedan poduzetnik počeo s radovima na gradnji kućica u nizu.

Gradi se pet kućica, a plan je da do jeseni ove godine svi objekti već dobiju fasadu.

Također, u ovoj zoni najavljena su i neka druga, nova poduzetnička ulaganja.

Podsjećamo, ovo područje koje se proteže na 35.000 m2, sve do prije nekoliko godina bilo je nepogodno za gradnju. Iako je zona iznimno atraktivna, dotad je bila „mrtva“, bez ikakvih građevinskih aktivnosti. Naime, na tom potezu većinom su se nalazile parcele u privatnom vlasništvu koje zbog položaja i nepravilnog oblika nisu bile pogodne za gradnju.

Također, nije bilo ni izgrađenog pristupnog puta ni bilo kakve komunalne infrastrukture (voda, plin, kanalizacija).  

S obzirom na upite građana (kako onih koji su htjeli graditi, a nisu mogli, tako i onih koji su bili zainteresirani za kupoprodaju zemljišta) te na činjenicu da je riječ o vrijednom potencijalu koji je potrebno što prije aktivirati, Grad Ivanec je prije nekoliko godina takvo stanje odlučio promijeniti i to u suradnji s privatnim vlasnicima parcela.

- Plansko uređenje prostora ponudili smo tada 20-orici građana koji su u toj zoni u svom vlasništvu imali 27 parcela. Budući da je dio površina (oko 2.000 m2) imao i Grad Ivanec, gradsko zemljište u cijelosti smo namijenili formiranju budućih cesta. Kako nam je za to nedostajalo 300 m2, ponudili smo vlasnicima da se odreknu 2% svojih površina, a Grad je zauzvrat preuzeo troškove izrade parcelacijskih elaborata i provedbe u zemljišnim knjigama. Vlasnici su na to pristali, a zauzvrat su dobili formirane pravilne parcele pogodne za gradnju. Time smo otvorili put gradnji komunalne infrastrukture - podsjeća gradonačelnik Milorad Batinić.

Temeljem dogovora s Gradom, nakon toga su Ivkom – Vode i Ivkom – Plin položili kanalizaciju, vodovod i plinovod, a Grad Ivanec je sagradio dvije makadamske prometnice u ukupnoj duljini od oko 320 metara. Izgrađena su dva prometna kraka kojima su međusobno povezani postojeći odvojci i kojima su građanima i drugim investitorima otvoreni kvalitetni prilazi prema 16 novih gradilišta.

Grad je u poslove na formiranju parcela prometnica i gradilišta, ishođenja dozvola i gradnji makadama uložio 420.000 kuna, dok se vrijednost Ivkomovih radova na gradnji kanalizacije, vodovoda i plinovoda iznosila više od 600.000 kuna.

Pun efekt ovakvog planskog, dugoročnog promišljanja vidljiv je upravo sada, kada je nova zona postala veliko gradilište koja će, sudeći po brzini kojom se popunjava i prema najavi poduzetničkih ulaganja, razmjerno brzo prerasti u novi, suvremeni urbani gradski kvart.

print