Novosti

U tijeku savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o proračunu Grada Ivanca za 2021. godinu te projekcijama za 2022. i 2023.

Srijeda

U tijeku je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o najvažnijem godišnjem financijskom dokumentu – proračunu Grada Ivanca za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. te o svim drugim pratećim dokumentima koji su sastavni dio proračuna – o Planu razvojnih programa, Programu gradnje i objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Programu održavanja komunalne infrastrukture te programima javnih potreba u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi.

Svi dokumenti i programi dostupni su u rubrici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (na naslovnici web stranice Grada Ivanca), a primjedbe i prijedlozi se na propisanom obrascu, koji se nalazi u prilogu svakog dokumenta, elektroničkim putom mogu dostaviti do 4. prosinca 2020.

print