Novosti

Zbog povećanih količina otpada za reciklažu, Grad Ivanec od Fonda zatražio potpore za nabavu još 70-ak kontejnera za odlaganje papira, plastike i stakla

Srijeda

Zbog povećanih količina otpada za reciklažu, Grad Ivanec od Fonda zatražio potpore za nabavu još 70-ak kontejnera za odlaganje papira, plastike i stakla.
Dok je u mnogim sredinama provođenje novog Zakona o održivom gospodarenju otpadom prošle godine bilo bolno, na području grada Ivanca oko toga nije bilo nikakvih problema. Nakon što je Gradsko vijeće donijelo potrebne normativne akte, Ivkom je na terenu osigurao sve potrebno kako bi se zakonske odredbe mogle provoditi i u praksi.

- Primarna selekcija otpada na području grada Ivanca provodila se još od 2008., tako da su lani, kada je odvojeno skupljanje postalo obveza, građani s takvim načinom prikupljanja nastavili kao s dijelom već usvojene prakse. U zbrinjavanju otpada napravili smo niz pozitivnih pomaka. Postavljeni su dodatni spremnici za njegovo odvojeno prikupljanje, a u dvorištu Ivkoma uređeno je privremeno reciklažno dvorište u koje građani mogu dovesti i besplatno odložiti otpadni papir, metal, staklo, plastiku, tekstil te krupni komunalni otpad. Uz simboličnu naknadu, kod nas mogu zbrinuti i biooptad. Zahvaljujući tome, kontinuirano se povećavaju količine otpada koji završava u reciklaži, dok se količine smeća na odlagalištu u Jerovcu smanjuju – ističe izvršni direktor Ivkoma d.d. Mladen Stanko.

Uz potporu Grada koji se u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kandidirao za dodjelu novca za nova komunalna vozila, lani je Ivkom nabavio dva nova, vrijedna vozila – novog „smećara“ od 860.000 kuna te novi kamion – podizač za kontejnere, čija je vrijednost 1,1 milijun kuna. Ove godine na isti način kreće se u nabavu još jednog vozila. Kupljen je i kamion s dizalicom za zbrinjavanje biootpada, vrijedan 220.000 kuna. Sve to učinjeno je u cilju što kvalitetnijeg zbrinjavanja otpada i dakako, u cilju prilagodbe novom Zakonu.
U kolikoj se mjeri opravdanim pokazalo otvaranje reciklažnog dvorišta u krugu Ivkoma, pokazuju i podaci o odloženim količinama otpada u 2014.

- U godini dana u dvorištu je odloženo gotovo 13 tona električnog i elektroničkog otpada, 6 i pol tona metala, 4,7 tona tekstila, blizu 7 tona guma, 10 tona stakla i isto toliko krupnog otpada, 5,3 tona plastike… Prikupljeno je 29,5 tona papira te gotovo 129 tona biooptada. Najveći je rast količina papira, sve više prikupljaju ga poslovni subjekti koji ga više ne odlažu u obično smeće. Već kod utovara selektira se na karton i ostali papir, a nakon toga odvozi se na recikliranje u tvrtku Hamburger Recycling Ens u Svetu Helenu – ističe Mirjana Skroza, voditeljica Sektora komunalnih poslova.

O tomu koliko su dobro građani prihvatili odvajanje otpada pokazuje i podatak da se, primjerice, kontejner namijenjen elektronskom i elektroničkom otpadom preko vrha napuni za tjedan dana, pa ga koncesionar, DUMA elektronika iz Varaždina, u pravilu prikuplja svakog tjedna.

PET ambalažu preuzima varaždinska Čistoća. Ta se vrsta reciklažnog otpada preuzima jednom mjesečno, a u prosjeku skupi je se oko 2,5 tone. Na žalost, sve količine tog i drugog korisnog otpada nekad su završavale na odlagalištu u Jerovcu. No, taj je trend u velikom opadanju. Riješeno je i pitanje zbrinjavanja biooptada; granje, božićne borove i sve drugo što se može podvesti pod tu vrsta otpada, u Ivkomovu dvorištu preuzima varaždinski Univerzal i odvozi za potrebe bioenergane.

U suradnji s Gradom Ivancem, Ivkom kontinuirano provodi nove aktivnosti na proširenju usluga i unapređivanju sustava zbrinjavanja otpada. S obzirom na to da su građani sami apelirali da se na pojedinim lokacijama broj spremnika poveća, Grad Ivanec već je od Fonda zatražio novčanu potporu za nabavu novih spremnika i to 48 kontejnera od 1.100 litara za odlaganje papira i plastike te još 20 kontejnera jednake zapremnine za odlaganje stakla. Procijenjena vrijednost nabave je 130.000 kuna (bez PDV-a).

Usporedo s time, od Fonda je zatražena i potpora za sufinanciranje dorade tehnološkog projekta reciklažnog dvorišta te za nabavu opreme za njegovo stavljanje u funkciju, za što će biti potrebno blizu 600.000 kuna (bez PDV-a). Poznato je da je uređenje reciklažnog dvorišta planirano na području sadašnjeg odlagališta otpada u Jerovcu i njegov projekt sastavni je dio cjelovitog projekta sanacije s nastavkom odlaganja i planom zatvaranja tamošnjeg deponija.

print