Novosti

PODUZETNICI U TURISTIČKOM SEKTORU Registrirajte se na IvanecBiz, stiže i Vodič za iznajmljivače !

Srijeda

Kako je proteklih dana bilo najavljeno, Grad Ivanec i Poslovna zona Ivanec d.o.o. tijekom listopada aktivno su se uključili u akciju Ministarstva turizma i sporta i Hrvatske turističke zajednice „Tjedan odmora vrijedan“.

Podsjetimo, riječ je o akciji koja se ove godine održava u tjednu od 16. do 25. listopada, s ciljem promicanja i povećanja interesa domaćih turista za hrvatske destinacije, a sve kako bi se upravo na taj način produljila turistička sezona.

S obzirom na specifične okolnosti koje su ove godine zbog epidemiološke situacije posebno utjecale na turistički sektor te su mu stoga nužni dodatna promocija i drugi oblici potpora,Grad Ivanec, Poslovna zona i Projektni ured za EU fondove pozivaju sve subjekte koji nude turističke sadržaje - OPG-ove, turističke agencije, izletišta, hotele, ugostiteljske objekte, planinarske domove i dr. da iskoriste uspostavljeni besplatni online katalog poslovnih subjekata – IvanecBiz te da na ovoj jedinstvenoj web platformi promoviraju svoje proizvode i usluge.

Na spomenutoj web platformi mogu ujedno predstaviti i svoje ponude u sklopu akcije „Tjedan odmora vrijedan“. No, uz to, ovo web mjesto je i relevantan oblik promocije i marketinga za turistički sektor tijekom cijele godine.

Poslovni katalog sadrži zasebnu kategoriju za turističku djelatnost „Sport, rekreacija, turizam“, a ista je vidljiva odmah po pristupanju portalu. Screenshot naslovnice poslovnog imenika dostupan je u prilogu ovog teksta.

Svi zainteresirani mogu se registrirati samostalno na sljedećem linku: www.ivanecbiz.com, ali i ispunjavanjem obrasca koji se nalazi na kaju članka te slanjem istog na mail: projektni.ured@ivanec.hr

Podsjetimo, web platforma sufinancirana je bespovratnim EUsredstvima kroz projekt koji je provodila upravo Poslovna zona Ivanec d.o.o. pa je za sve korisnike besplatna. 

U sklopu obilježavanja spomenute nacionalne turističke akcije, od strane Grada Ivanca i Poslovne zone Ivanec bilo je najavljeno i održavanje specijaliziranih edukacija za turistički sektor, no s obzirom na nove epidemiološke mjere održavanje edukacija neće biti moguće. 

Edukacije će se održati čim to epidemiološka situacija dopusti.

Kako bi podržali akciju „Tjedan odmora vrijedan“, Poslovna zona i Projektni ured izradit će specijaliziranu brošuru za turistički sektor, točnije za privatne iznajmljivače, kao najinteresantniji oblik privatnog poduzetništva u turističkoj djelatnosti. 

Brošura će na jasan i sveobuhvatan način obuhvatiti sljedeće segmente: pokretanje turističkog poslovanja, popis dokumentacije koja je potreba za pokretanje poslovanja te nadležne državne urede i tijela za registraciju i poslovanje u toj djelatnosti. 

Dio brošure bit će posvećen financijskim i administrativnim troškovima za registriranje kuće za odmor i poslovnog subjekta u funkciji turističke djelatnosti, ali i obvezamaiznajmljivača kod daljnjeg poslovanja. 

Razradit će se i druge teme, konkretno koje uvjete netko mora ispunjavati da bi postao iznajmljivač te vrlo aktualno – obveze iznajmljivača u uvjetima korona krize.

Izrađeni materijal svim zainteresiranima bit će dostupan na web stranici Grada Ivanca i Poslovne zone Ivanec d.o.o., ali će isto tako biti poslan i na uspostavljene baze poduzetnika, obrtnika i OPG-ova na području grada Ivanca.

Aktivno sudjelovanje u „Tjednu odmora vrijednom“ dio je  aktivnosti Grada Ivanca usmjerenih na promidžbu Ivanca i njegovih turističkih potencijala u sklopu brendiranja Ivanec-planinarski grad te će se aktivno nastaviti i u idućem razdoblju, kroz nove projekte i potpore razvoju lokalnog turizma.

print