Novosti

39. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA IVANEC Jednoglasno donesen 2. ovogodišnji rebalans proračuna u iznosu od 47,1 mil. kn

Ponedjeljak

Uz strogo poštivanje propisanih epidemioloških mjera, u petak je, 9. listopada, u Kinodvorani Ivanec održana 39. sjednica Gradskog vijeća Ivanec. U njenu je radu sudjelovalo 14 od 17 vijećnika, koji su tom prilikom odradili dnevni red od dvadesetak točaka, uključujući i opširan aktualni sat s mnoštvom vijećničkih pitanja.

Između ostalog, vijećnici su jednoglasno usvojili drugi ovogodišnji rebalans proračuna Grada Ivanca, s projekcijama za 2021. i 2022. godinu. 

U odnosu na plan postavljen prvim rebalansom (u lipnju) u iznosu od 48,87 milijuna kuna, novim izmjenama i dopunama proračun je smanjen za 1,77 milijuna te sada iznosi 47,1 milijuna kuna. 

Razloge drugog ovogodišnjeg rebalansa proračuna i svih programa koji su njegov sastavni dio (gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture, održavanja komunalne infrastrukture te programa javnih potreba u kulturi, socijalnoj skrbi i sportu), obrazložio je gradonačelnik Milorad Batinić te se pritom posebno osvrnuo na iznimno negativan utjecaj korona krize na prihodnu stranu proračuna:

-Najveći manjak proračunskih prihoda (16%) bilježimo na stavci od poreza i prireza na dohodak, od čak 4,6 milijuna kuna. Slijedom odluke Gradskog vijeća o mjerama potpore za vrijeme zabrane obavljanja djelatnosti i u vrijeme oporavka, na prihodnoj strani bilježimo smanjenje prihoda od komunalne naknade (700.000 kn), od poreza na potrošnju (100.000 kn) te od naknada za korištenje javne površine (42.000 kn). Sve zajedno, riječ je o 5,44 milijuna kuna prihoda manje – obrazložio je Batinić.

- Istovremeno, povećani su rashodi Grada za potporu Dječjem vrtiću Ivančice (377.000 kn), zatim, za vanjske vrtiće koje polaze djeca s područja grada Ivanca a koji za vrijeme lockdowna nisu radili (180.000 kn), za povrat poreza na potrošnju ugostiteljima (100.000 kn) te za oslobađanje poduzetnika plaćanja odvoza otpada (27.000 kn), što je daljnjih 684.000 kn. Sveukupno, korona je gradski proračun umanjila za 6,15 milijuna kuna! – istaknuo je gradonačelnik. 

Ono što je posebno važno jest to da se Grad velikog dijela navedenih prihoda odrekao dobrovoljno, na način da je nizom raznih potpornih mjera izašao u susret poduzetnicima, ustanovama (Vrtiću, Knjižnici), roditeljima vrtićkih mališana i drugim građanima, a sve kako bi im pomogao u ublažavanju negativnih posljedica korona krize. Iako su takve potpore rezultirale manjkom prihoda u proračunu, Grad je – u okviru mjera koje su u njegovu zakonskom djelokrugu rada – poduzetnicima, ustanovama i roditeljima vrtićkih mališana maksimalno izišao u susret pa je tako i vrtićima omogućio poslovanje bez značajnijih potresa.

Na tome je Gradu zahvalila ravnateljica Dječjeg vrtića Ivančice Milena Golubić:

-Pedagošku godinu 2019./2020. vrtić je završio uspješno i unatoč aktualnoj situaciji s virusom COVID-19. Zahvaljujem gradonačelniku i gradskim službama što su nas u vrijeme lockdowna pratili u svemu. Svi zaposleni dobili su plaće u punom iznosu, tako da naši zaposlenici nisu osjetili posljedice COVID-a – istaknula je M. Golubić.

Osvrćući se na izostanak nekih drugih planiranih prihoda na koje se računalo, Batinić je spomenuo i izostanak očekivane vanjske pomoći za oborinsku odvodnju uz županijsku cestu u Bedencu od 1,17 mil. kn (ali za to postoji mogućnost u 2021. godini) te za energetsku obnovu stare škole u Salinovcu od 1,44 mil. kn (jer najavljen natječaj još nije objavljen pa je i nemoguće očekivati realizaciju u ovoj godini). 

Grad je zabilježio i rast pojedinih prihoda. Primjerice, prihodi od korištenja imovine povećani su za 237.700 kn, a Grad za oko 933.000 kn planira povećati svoje prihode prodajom imovine stečene nasljedstvom od strane građana.

Vijećnici su usvojili i financijska izvješća o poslovanju za 2019. godinu svih trgovačkih društava u kojima Grad Ivanec ima udjele ili je njihov osnivač i to varaždinskog Varkoma i Čistoće, Ivkoma d.d. i Ivkom – Voda i Poslovne zone Ivanec, a jednako tako i godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Ivančice u prošloj pedagoškoj godini.

U daljnjem tijeku sjednice vijećnici su jednoglasno usvojili i izvješće o radu gradonačelnika u prvih pola godine te donijeli odluke o izradi urbanističkih planova uređenja groblja u Ivancu i Margečanu. 

Donijeta je i izmijenjena Odluka o nerazvrstanim cestama kojom je u katastar gradskih NC-a ušlo dodatnih 27,26 km prometnica. Prema novoj evidenciji, na području grada Ivancasada se nalazi ukupno 366,7 km nerazvrstanih cesta.

print