Novosti

Potpora Grada Ivanca i Poslovne zone: Za udruge u 2020. pripremljeno više od 40 projekata

Četvrtak

Udruge civilnog društva tijekom rujna imaju priliku aktivno promovirati svoj rad i djelovanje na nacionalnoj i europskoj razini.

Naime, od četvrtka, 24. rujna, pa sve do subote, 26. rujna, traje nacionalna manifestacija posvećena isključivo organizacijama civilnog društva bez obzira na to u kojoj sferi djelatnosti djeluju. Riječ je o „Danima otvorenih vrata udruga“, koje i ove godine organizira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Također, tijekom rujna pa sve do 8. listopada obilježava se i Europski tjedan održivog razvoja, a u sklopu kojeg udruge mogu promovirati svoje aktivnosti i projekte usmjerene na jedan od 17 globalnih ciljeva održivog razvoja.

Ove se godine manifestacije, zbog novonastale epidemiološke situacije uzrokovane virusom COVID-19, pretežito održavaju i obilježavaju online.

Sva događanja Dana otvorenih vrata udruga mogu se pratiti na web i mobilnoj aplikaciji UdrugeInfo, kao i putem Facebook stranice www.facebook.com/DaniUdruga. Informacije o  Europskom tjednu održivog razvoja dostupne su na: https://esdw.eu/country/croatia/.

Grad Ivanec i Poslovna zona Ivanec d.o.o. aktivno su pozivali ivanečke udruge da se uključe u obilježavanje obje navedene manifestacije.

Važnost proaktivne suradnje Grada Ivanca, Poslovne zone i gradskih udruga prepoznata je i kroz kontinuiranu, besplatnu podršku radu udruga od strane Projektnog ureda za EU fondove.

Naime, Projektni ured redovito informira udruge o otvorenim natječaji i javnim pozivima koji su im na raspolaganju, bilo da je riječ o nacionalnim ili pak EU natječajima.

Također, sve udruge imaju besplatnu savjetodavnu pomoć oko mogućnosti prijave na njima interesantne javne pozive, a izrada projektnih prijava za sve je udruge besplatna te je, kao takva, oblik bespovratne potpore Grada Ivanca udrugama.

U prilog navedenom govori i podatak da su za ivanečke udruge tijekom 2020. godine (do rujna) izrađena 33 projekta, a do kraja rujna izradit će se još 10-ak projekta za udruge u kulturi, jer je upravo u tijeku Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu.

Što se tiče 2020. godine, dosad je udrugama odobreno 14 projekata.

Ukupna vrijednost odobrenih projekata u 2020. godini je 601.825  kuna, a čija se provedba nastavila u suradnji udruga – korisnika i Projektnog ureda za EU fondove.

O poticanju rada udruga govori podatak o tome da je od početka godine održano tridesetak individualnih savjetovanja, a na rad s udrugama u svim segmentima utrošeno je 600-tinjak radih sati u Projektnom uredu.

Navedeno je posebno važno s obzirom na to da je 2020. godina zbog korona krize izazovna i za udruge.

Ivanečke udruge na krizu su iznimno dobro reagirale te su svoje aktivnosti i prioritete promptno prilagodile novim uvjetima.

Konkretno, na poticaj Poslovne zone Ivanec d.o.o. više su se okrenuli dostupnim mogućnostima bespovratnog sufinanciranja.

Takvu tvrdnju potkrepljuju i podaci o projektnim prijavama udruga u 2019. godini, kada su uz potporu Projektnog ureda prijavljena 23 projekta.

Važno je istaknuti i podatak da su od 2015. godine, kad je Grad Ivanec pokrenuo Projektni ured, za ivanečke udruge izrađena 82 projekta.

Podsjetimo, u suradnji i uz preporuku Udruge udomitelja „Nada“, Poslovna zona Ivanec d.o.o. iskazala je interes te je aplicirala svoj projektni prijedlog za pilot program Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društava „Potencijali zajednice“. Prijava Poslovne zone Ivanec d.o.o. je prihvaćena, primarno je vezana uz jačanje kapaciteta udruga, a rezultati prijave se očekuju.

print